Certyfikaty SAS

Certyfikaty SAS

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zawarła umowę o współpracy z SAS Institute sp. z o.o., w której obie strony zobowiązują się do wzajemnej, lojalnej współpracy w zakresie prowadzenia w PJATK, na kierunku Informatyka Społeczna, kursów z wykorzystaniem oprogramowania SAS®.

PJATK, na kierunku Informatyka Społeczna, prowadzić będzie następujące kursy, w określonym wymiarze godzin, z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania SAS®:

Statystyczna Analiza Danych z SAS 32h

zasoby SAS do dydaktyki statystyki oraz zbiory danych dostępne on-line (SORSE)

SAS® Enterprise Guide – narzędzie główne

SAS® BASE

SAS® STAT

Data mining i Web mining 48h SAS® Enteprise Miner
Analityka biznesowa 32h SAS® Text Miner (w tym: Enterprise Content Categorization, Ontology Management, Sentiment Analysis,  Campaign ManagementContent Categorization)