Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna

Katarzyna Abramczuk
Doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Przemian Społeczno-Gospodarczych Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik grupy badawczej Adaptive Behavior and Cognition Instytutu Maxa Plancka w Berlinie. Interesuje się matematycznym modelowaniem zjawisk społecznych, ewolucyjną teorią gier, mechanizmami wzajemności i zaufania oraz teorią podejmowania decyzji zarówno w jej wydaniu formalnym jak i od strony psychologii poznawczej.

Paulina Adamska
Ukończyła studia inżynierskie na specjalizacji Sieci Urządzeń Mobilnych na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, oraz studia magisterskie na specjalizacji Programowanie Systemowe i Sieciowe. Brała udział w polsko-singapurskim projekcie badawczym mTeam. Jest współautorką middleware'u implementującego generyczny protokół Peer-to-Peer Protocol wraz z autorskimi rozszerzeniami. Aktualnie pracuje jako asystentka na PJATK oraz uczestniczy w projekcie badawczym Reconcile, zajmującym się projektowaniem systemu wspomagającego ocenę wiarygodności informacji w sieci.

Mariusz Trzaska
Jest absolwentem Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie informatyki (2005 rok). Prowadzi tam działalność dydaktyczną oraz naukową. Bierze również udział w projektach komercyjnych związanych z technologiami informatycznymi. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą inżynierii oprogramowania, baz danych, modelowania obiektowego, programowania oraz interfejsów użytkownika. Jest autorem kilkunastu prac opublikowanych na konferencjach krajowych oraz zagranicznych. Więcej informacji można znaleźć na: www.mtrzaska.com

Tymoteusz Doligalski
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Rozprawę doktorską pt. „Budowa portfela klientów z wykorzystaniem Internetu" obronił w Szkole Głównej Handlowej w 2008 r. Wykłada na polskich i zagranicznych uczelniach. Zainteresowania naukowe: marketing internetowy, zarządzanie wartością klienta, e-commerce, e-biznes. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie marketingu internetowego. Autor bloga o marketingu internetowym: doligalski.net

Szymon Jaroszewicz
Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, doktorat uzyskał w University of Massachusetts w Bostonie, habilitację w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Obecnie pracuje w Instytucie Łączności w Warszawie. Interesuje się eksploracją i analizą danych, jest autorem szeregu publikacji z tej dziedziny.

Radosław Nielek
Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej i informatyki (specjalizacja: Inteligentne Systemy Eksploracji Danych) na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Asystent na PJATK, informatyk starający się łączyć wiedzę akademicką z praktycznymi realizacjami biznesowymi. Zajmujący się głównie przetwarzaniem danych i ekstrakcją wiedzy zwłaszcza ze słabo ustrukturyzowanych zbiorów danych (np. Internet) i symulacjami społecznymi. Współautor technologii, współzałożyciel i wiceprezes spółki Zetema Sp. o.o. sprzedającej nowatorskie narzędzia do ekstrakcji emocji z tekstu i identyfikacji podobieństwa znaczeniowego tekstów. Autor publikacji z zakresu badania zjawisk społecznych kształtowanych i powstających w interakcji z systemami informacyjnymi.

Tomasz Pieciukiewicz
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania PJATK. Wykładowca na kursach polsko- i angielskojęzycznych w PJATK. Od 1999 roku współpracuje z licznymi firmami komercyjnymi jako programista, projektant oraz konsultant. Absolwent PJATK (mgr inż. w 2002 roku, dr w 2010 roku). Jego zainteresowania zawodowe obejmują szereg dziedzin, takich jak zarządzanie projektami, obiektowe bazy danych i języki zapytań oraz technologie internetowe.

Kazimierz Krzysztofek
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Fundacji Pro Cultura. Stypendysta Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology w zakresie badań nad mediami i komunikacją. Był gościnnym wykładowcą w College of Liberal Arts, Pensylvania State University (1996). Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Studies Association. W latach 1995-2006 Członek Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus". Był ekspertem Open Society Institute (Soros Foundation) w Budapeszcie (1999-2002). Zainteresowania badawcze: socjologia sieci, przemysły kultury i wiedzy, społeczne aspekty cyfryzacji, praca w społeczeństwie informacyjnym.

Adam Wierzbicki
Pełni funkcję prorektora PJATK. Jego prace naukowe obejmują tematykę zarządzania zaufaniem oraz sieci społecznych – dziedzin wchodzących w skład informatyki społecznej, a także technologie Peer-to-Peer (P2P).