Opłaty za studia na Informatyce Społecznej

Opłaty za studia na Informatyce Społecznej

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2020/21.

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 75 zł (opłata dotyczy wyłącznie absolwentów innych uczelni)

Czesne za I rok studiów (miesięczne, przez 10 m-cy w roku):

  • Studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne - 700 zł

 

Opłaty obowiązujące na rok akademicki 2019/2020.