Osiągnięcia studentów

Osiągnięcia studentów

 

Flatbook

Andrzej Dłubak (absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie) oraz Damian Borkowski (absolwent studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo) uzyskali dotację w programie POIG 8.1 na projekt „Flatbook", który ma na celu budowę portalu dla osób pragnących skutecznie i efektywnie zarządzać relacjami oraz obowiązkami współdzielonego mieszkania; odnajdować idealnie pasujące do swoich potrzeb mieszkanie oraz oferować mieszkania/pokoje do wynajęcia.
W skrócie Andrzej i Damian tworzą internetowy system wspomagający zarządzanie nieruchomością - domem, mieszkaniem, biurem. Udostępniany dwóm grupom odbiorców: użytkownikom indywidualnym jako Flatbook, oraz użytkownikom instytucjonarnym jako Officebook. Oferował będzie następujące funkcjonalności: moduł zarządzania mieszkaniem lub biurem; moduł ogłoszeniowy: wyszukiwanie mieszkań pokoi lub lokatorów; moduł zarządzania płatnościami (rachunkami) oraz zakupami.
Projekt portalu jest rozwijany także w ramach ich pracy magisterskiej.

Kompleksowe narzędzie do badań i konsultacji społecznych online

Marta Marciniak-Mierzejewska (absolwentka studiów I stopnia na kierunku etnografia), Joanna Obrębska (absolwentka studiów I stopnia na kierunku andragogika) oraz Mateusz Korsak (absolwent studiów I stopnia na kierunku socjologia) opracowują w ramach pracy magisterskiej projekt kompleksowego narzędzia konsultacji i badań społecznych online. Projekt będzie wynikiem prac trwających przez całe studia oraz doświadczeń zawodowych studentów (Marta Marciniak-Mierzejewska jest zatrudniona w dziale konsultacji społecznych Urzędu Miasta Warszawy, gdzie korzysta z nowoczesnego narzędzia konsultacji społecznych online). Projekt narzędzia ma objąć także moduł dla sondażu deliberatywnego, który zostanie zaimplementowany w ramach projektu „Foresight Akademickie Mazowsze" w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród studentów, pracowników uczelni mazowieckich oraz pracodawców. W ramach projektu zostanie przeprowadzona także ewaluacja narzędzia do badań online.
Studenci prezentowali wyniki swoich prac na konferencji SocialMedia'2010, a na podstawie wyników ewaluacji narzędzia opracują publikację naukową.

Badania nad społecznością autorów Wikipedii

Justyna Spychała (absolwentka studiów I stopnia na kierunku filologia polska) uczestniczy w zespole prof. Wierzbickiego, prowadzącym badania naukowe nad społecznością autorów Wikipedii. W ramach projektu studentka od ponad roku prowadzi badania społeczne mające na celu weryfikację hipotez odnośnie behawioralnych, wielowymiarowych sieci społecznych opracowanych na podstawie historii edycji Wikipedii. Justyna Spychała prowadzi także aktywne badania nad procesem wyboru administratorów Wikipedii. Jej badania zaowocowały już jedną pracą naukową przyjętą na konferencję International Conference on Social Informatics 2011.
Udział w projekcie Szkoła z klasą 2.0

Katarzyna Dziedzic (absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika) uczestniczy w projekcie Szkoła z klasą 2.0. W ramach projektu opracowuje ona portal tematyczny poświęcony innowacyjnym metodom nauczania. Nauczyciele ze szkół współpracujących ze Szkołą z klasą 2.0 uczestniczyli w badaniach ankietowych mających na celu opracowanie wymogów funkcjonalnych dla portalu. Katarzyna Dziedzic uczestniczy także w projekcie mającym na celu opracowanie materiałów dla innowacyjnego nauczania informatyki w szkołach średnich.

Udział w „Google summer of code" 2010

Lidia Donajczyk-Lipińska (absolwentka studiów I stopnia na kierunku filologia angielska) zakwalifikowała się do programu „Google summer of code" 2010, w ramach którego opracowywała rozszerzenie wyrażeń w języku programowania Groovy.