Realizowane projekty naukowe

Realizowane projekty naukowe

Styk informatyki i nauk społecznych jest bardzo obiecującym obszarem zarówno dla naukowców, jak i przedsiębiorców oraz firm. PJATK prowadzi obecnie szereg innowacyjnych projektów w obszarze informatyki społecznej. Osoby zaangażowane w te projekty będą aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

1. mTeam

Rozwój nowoczesnych urządzeń mobilnych, wyposażonych w łączność z Internetem oraz szybkimi, bezprzewodowymi sieciami lokalnymi, stwarza nowe możliwości dla pracy grupowej. W nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy mobilni, nomadyczni pracownicy tworzą elastyczne zespoły w celu pracy nad projektami wymagającymi twórczego działania. Korzystają w tym celu z sieci społecznych określanych jako COIN (Collaborative Innovation Networks) – przykładem sieci COIN jest sieć deweloperów Linuxa. Głównym celem projektu mTeam jest budowa aplikacji wspierających pracę grupową, które w pełni wykorzystają potencjał mobilnych urządzeń i jednocześnie są świadome kontekstu społecznego (np. rodzaje relacji między ludźmi). W ramach projektu mTeam powstały m.in.:

a. Tlenoklika

Wtyczka do komunikatora TLEN umożliwiający eksplorację sieci znajomych naszych znajomych w poszukiwaniu osób spełniających określone kryteria, np. mających takie same jak my zainteresowania. Narzędzia wizualizacji umożliwiają prezentację i analizę relacji łączących użytkowników. Metody sztucznej inteligencji podpowiadają partnerów do rozmowy maksymalizując zarówno zadowolenie jak i korzyści społeczne, jednocześnie dbając o podtrzymanie znajomości.

b. Rekomendacje zespołów

Dobry zespół to coś więcej niż suma kompetentnych indywidualistów. Dla owocnej współpracy oprócz kompetencji poszczególnych członków niezbędne jest zaufanie i kapitał społeczny umożliwiający sprawne rozwiązywanie nowych wyzwań. Pracujemy nad nowymi algorytmami rekomendującymi, które uwzględniając te wymogi potrafią rekomendować skuteczne zespoły dla rozwiązywania różnorodnych, zdefiniowanych kategoriami semantycznymi, problemów.

Algorytmy rekomendujące zespoły będą testowane na wielowymiarowych sieciach społecznych, w których można zidentyfikować przykłady dobrych zespołów. Jedną z takich sieci jest sieć powstająca z Wikipedii, posiadająca wymiar zaufania oraz wiedzy (semantyczny).

c. Praca grupowa na urządzeniach mobilnych

P2P to nie tylko wymiana filmów i muzyki. To także optymalne podejście do organizacji wielu różnorodnych form współpracy. W ramach projektu mTeam tworzone są aplikacje do pracy grupowej m.in.: programy do tworzenia map umysłu, programy do zarządzania bibliografią, a także wspólne przestrzenie robocze synchronizujące pliki i foldery oraz umożliwiające wspólną pracę nad dokumentami (takie jak SVN). Wszystkie aplikacje będą posiadały możliwość pracy zarówno wtedy, gdy użytkownicy mają dostęp do Internetu, jak i w warunkach, gdy tego dostępu nie ma, jednak jest możliwość współpracy użytkowników poprzez sieć Wifi.

Aplikacje przygotowywane są dla innowacyjnego, w pełni otwartego systemy operacyjnego Android firmy Google oraz na urządzenia klasy UMPC.

d. Aplikacje P2P wykorzystujące sieci społeczne

Standardowy protokół umożliwi łatwe budowanie aplikacji korzystających z sieci peer-to-peer a także ich zintegrowanie z sieciami społecznymi. Dzięki temu współpracujące społeczności zyskają skuteczne narzędzie do obrony przez manipulacjami, takimi jak fałszywa tożsamość czy sztuczne podnoszenie wiarygodności. W ramach projektu mTeam powstała implementacja protokołu P2PP/Reload w Javie. Praktyczna realizacja zaowocowała zgłoszeniem propozycji rozszerzenia i uzupełnianie standardu o dodatkową funkcjonalność.

2. uTrust

uTrust to skrót od „Universal Trust". Celem projektu jest rozwój algorytmów i protokołów zarządzania zaufaniem w rozproszonych, otwartych systemach, takich jak:

  • aukcje internetowe: badania prowadzone w projekcie dotyczą udoskonalenia systemów reputacyjnych stosowanych w aukcjach internetowych poprzez uwzględnienie niepełnych informacji, reputacji „negatywnej", oraz zastosowanie metod analizy ryzyka w zarządzaniu zaufaniem w handlu elektronicznym,
  • Aplikacje Web 2.0
  • wirtualne organizacje stosujące procesy pracy i usługi Web Services
  • systemy Grid
  • sieci Peer-to-Peer (P2P), sieci ad-hoc i systemy wieloagentowe

Projekt uTrust jest pierwszym krokiem na drodze do standaryzacji usługi zarządzania zaufaniem. W ramach projektu powstanie biblioteka narzędzi do zarządzania zaufaniem, która będzie rozwijana jako projekt Open Source.

a. Prototrust

Aukcje internetowe mogą być bezpieczniejsze. Prototrust jest rozszerzeniem dla przeglądarki internetowej Firefox, które ma na celu wspomaganie użytkowników portalu Allegro. Dzięki mechanizmom z biblioteki Trust, a także wbudowanemu crawlerowi pozyskującemu dane ze stron internetowych kupujący może przed każdą transakcją dokładnie ocenić ryzyko jej zawarcia. Wyniki działania aplikacji prezentowane są w postaci łatwych do zinterpretowania wykresów.

b. Sprawiedliwość poprzez zaufanie

Jednym z celów społecznych, jakie stawia sobie informatyka społeczna, jest zapewnianie sprawiedliwości użytkownikom systemów informacyjnych. Jest to istotne wszędzie tam, gdzie następuje współzależność użytkowników – na przykład w aukcjach internetowych lub aplikacjach P2P. Jednym z narzędzi wspierających sprawiedliwość w systemach informacyjnych są systemy zarządzania zaufaniem. Badanie wrażliwości systemów reputacyjnych na różnorodne strategie oszukiwania i konsekwencje, jakie niesie to dla równego traktowania użytkowników, jest prowadzone z wykorzystaniem narzędzi symulacji społecznych.

c. Propagacja zaufania

W realnym świecie potrafimy zaufać obcym, jeśli ufają im nasi znajomi (którym ufamy), albo jeśli otrzymamy wiarygodną rekomendację. Zjawisko propagacji zaufania, jako jeden z podstawowych mechanizmów wspierających powstawanie społeczności, było wielokrotnie analizowane w literaturze nauk społecznych. Systemy zarządzania zaufaniem mogą wykorzystywać to zjawisko do lepszej oceny zaufania wobec obcych użytkowników. W tym celu potrzebna jest jednak operacyjna definicja propagacji zaufania obliczeniowego. W ramach projektu uTrust powstały nowe algorytmy propagacji zaufania, które staną się częścią biblioteki uTrust. Algorytmy te są testowane na różnych przykładowych sieciach zaufania, na przykład z systemu epinions.

d. Zaufanie w Wikipedii

Wikipedia jest źródłem wielu informacji o zachowaniach społecznych. Między innymi można dokonać transformacji historii edycji artykułów w Wikipedii do sieci zaufania pomiędzy współautorami. Taka sieć może mieć wiele zastosowań, między innymi do rekomendacji autorów, którzy mogą napisać dobry artykuł, albo do eliminowania osób, które próbują manipulować wpisami w Wikipedii. Możliwa jest także konstrukcja sieci dwuwymiarowej, uwzględniającej wiedzę autorów na określone w kategoriach Wikipedii tematy. W ramach projektu uTrust została utworzona sieć zaufania z polskiej Wikipedii. Trwają badania nad wykorzystaniem tej sieci do rekomendacji dobrych zespołów autorów.

3. Międzykatedralne Laboratorium Web Mining

www.users.pjwstk.edu.pl/~msyd/webmining.html

Sieć WWW stanowi nieograniczone źródło informacji, o ogromnej wartości poznawczej, naukowej czy komercyjnej. Nieustrukturyzowana forma, heterogeniczność, otwartość i dynamika tego medium sprawia jednak, że istnieje potrzeba rozwijania specjalnych technik, algorytmów i narzędzi niezbędnych do pozyskiwania, filtrowania i przetwarzania informacji dostępnych w WWW. Powołane w 2009 roku Międzykatedralne Laboratorium Web Mining PJATK prowadzi badania i projekty w tej stosunkowo nowej dziedzinie o nazwie "Eksploracja danych WWW" (ang. "Web Mining"). Laboratorium prowadzi zarówno badania fundamentalne jak i dotyczące najnowszych zastosowań, we współpracy z takimi ośrodkami jak: Yahoo! Research Barcelona, Gemius S.A., Instytut Podstaw Informatyki PAN, Politechnika Poznańska i inne.

4. Wizualny Mikroblog

Przykładem projektowania innowacyjnych systemów Web2.0, mogących służyć do pozyskiwania zupełnie nowych informacji o użytkownikach, jest wizualny mikroblog. Mikroblogi (takie jak Twitter) są systemami, w których wpisy stanowią krótkie informacje o chwilowym stanie użytkownika. Wizualny mikroblog zastępuje wpisy wyborem jednego lub pewnej kombinacji ze z góry określonej listy stanów. Stany te są wizualizowane poprzez ikony. Kolejno wybierane stany układają się w historię, która jest reprezentowana wizualnie na portalu mikroblogu (coś w rodzaju komiksu z własnego życia). Aplikacja pozwalająca wybrać stany została zaimplementowana na telefonie komórkowym, co umożliwia bieżące aktualizacje stanów osobom prowadzącym swój mikroblog.

5. SciBlog

W Japonii prowadzone są zaawansowane badania naukowe nad zarządzaniem wiedzą, czyli metodami mającymi wspierać wytwarzanie i użytkowanie wiedzy w organizacjach i przedsiębiorstwach. Elementem systemów zarządzania wiedzą są systemy wspomagania pracy twórczej, których celem jest zwiększanie kreatywności użytkowników. W Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) została opracowana teoria, która opisuje proces twórczego myślenia. Na podstawie tej teorii (stanowiącej rozwinięcie znanej spirali SECI) można opracowywać różne narzędzia wspomagania pracy twórczej. Przykładem takiego narzędzia jest SciBlog, blog przeznaczony dla naukowców. Umożliwia on notowanie swoich bieżących pomysłów, kontrolowane współdzielenie pomysłów, wyszukiwanie informacji, prowadzenie dyskusji, a także zarządzanie czasem oraz planowanie eksperymentów. W ramach współpracy prowadzonej z JAIST, SciBlog był opracowany i testowany przez studentów PJATK.

6. Emocje w Webie

Na podstawie analizy treści stron WWW, możliwe jest określanie nastawienia emocjonalnego ich autorów w stosunku do określonych zagadnień (zdefiniowanych za pomocą słów kluczowych). Pracownicy PJATK we współpracy z firmą Zetema, która rozwija innowacyjne algorytmy oceny nastawienia emocjonalnego, prowadzą badania nad zastosowaniami informacji o emocjach do detekcji fenomenów społecznych. Praktycznym przykładem zastosowania jest analiza komentarzy Allegro, która pozwoliła na identyfikację efektu spirali nienawiści pomiędzy kupującymi a sprzedającymi.

Współpraca międzynarodowa

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych od momentu swojego powstania przykłada bardzo dużą wagę do współpracy międzynarodowej. Jesteśmy przekonani, że międzynarodowa, wielokulturowa atmosfera to niezbędny warunek dla kształcenia profesjonalnych, otwartych na świat i cenionych pracowników. Doświadczenia współpracy z partnerami z Japonii pozwoliły nam z sukcesem zbudować międzynarodową sieć uczelni i wydziałów kooperujących zarówno w ramach dydaktyki jak i prowadzenia badań naukowych. Cały czas intensywnie pracujemy nad pozyskiwaniem wartościowych partnerów zagranicznych. Obecnie są nimi m.in.:
· Uniwersytet w Bergen (INFOMEDIA),
· Nanyang Technological University (Singapur)

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.