Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie potrafił w twórczy sposób rozwiązywać skomplikowane problemy na styku: człowiek, społeczeństwo a systemy informacyjne, a także projektować i przeprowadzać badania społeczne oraz przygotowywać prognozy z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi informatycznych. Nowy program jest adresowany do absolwentów studiów licencjackich kierunków nauk społecznych: socjologii, ekonomii, psychologii, marketingu oraz innych. W efekcie, dzięki połączeniu bardzo szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych i bardzo dobrej znajomości narzędziowej informatyki, będą oni zatrudniani w mediach elektronicznych, firmach zajmujących się badaniami rynku, agencjach marketingu elektronicznego, przedsiębiorstwach informatycznych projektujących i realizujących aplikacje społecznościowe (Web 2.0).

Absolwent nabędzie umiejętności posługiwania się m.in.:

  • Wybrane programy z rodziny SAS – SAS Institute to wiodący dostawca rozwiązań analitycznych dla firm; narzędzia tej firmy umożliwiają obróbkę, analizę i danych, a także prezentację wyników; jeśli odpowiedź na pytanie, którego szukasz jest w danych, to dzięki tym narzędziom na pewno ją znajdziesz;
  • MS SQL Server, IBM DB2 – bazy danych są podstawą większości rozwiązań informacyjnych; w ramach zajęć przestawione zostaną dwie wiodące platformy bazodanowe umożliwiające realizację zarówno bardzo małych, jak i bardzo dużych projektów;
  • PAJEK, UCINet – oprogramowanie służące do analizy sieci społecznych;
  • Atlas – program służący do semantycznej analizy tekstów, wykorzystywany w jakościowych badaniach społecznych;
  • Questionpro, 2ask – programy do tworzenia i przeprowadzania ankiet on-line przez strony WWW;
  • Repast Simphony – pakiet do symulowania zjawisk społecznych w oparciu o modelowanie wieloagentowe;
  • MS SharePoint – rozwiązanie firmy Microsoft, które umożliwia tworzenie portali służących wymianie informacji, wspieraniu pracy grupowej, zarządzaniu projektami, dokumentami, czy publikowaniu ogłoszeń. Integracja z MS Office dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.