Zasady rekrutacji - Informatyka Społeczna

Zasady rekrutacji - Informatyka Społeczna

Rekrutacja na studia prowadzona będzie od 6 maja do września 2019 roku.

 

Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające w PJATK muszą mieć ukończone min. studia I-go stopnia.

Wszystkie elementy niezbędne do przejścia i zakończenia procesu rekrutacji opisane są w poniższych punktach.

Rekrutacja "krok po kroku"

 1. Rejestracja on-line
 2. Dostarczenie dokumentów
 3. Rozmowa kwalifikacyjna
 4. Kwalifikacja na studia
 5. Kontrakt i wpisowe

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz, oraz – jeśli na tym kierunku obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna – wybierz jej termin.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty oznaczone kolorem czerwonym, są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Pozostałe dokumenty można donieść po rozmowie kwalifikacyjnej. 

Absolwenci PJATK składają:

 • zaświadczenie z dziekanatu PJATK
 • podanie o przyjęcie na studia magisterskie
 • protokół postępowania kwalifikacyjnego
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.

Absolwenci pozostałych uczelni składają:

 • protokół postępowania kwalifikacyjnego - wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
 • dowód wpłaty za rozmowę – koszt 75 zł (absolwenci PJATK są zwolnieni z opłaty)
 • dyplom wraz z suplementem (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów)
 • podanie (druk dostępny jest w Biurze Rekrutacji lub do pobrania z portalu rekrutacyjnego)
 • suplement (jeśli nie stanowi części dyplomu). 
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.

UWAGA: kandydaci spoza Polski dodatkowo okazują paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. polisę ubezpieczeniową ważną min. przez kolejne 3 miesiące. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym:

 • proszę umieszczać TYLKO zdjęcia w formacie dowodowym
 • zdjęcie musi być w formacje JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
 • minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
 • zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.)
 • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB
 • Zdjęcie należy wgrać w panelu rekrutacji rekrutacja.pjwstk.edu.pl

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 03.07 o godz. 17.00

Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy się zgłosić do Działu Rekrutacji.

Aby przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej należy dostarczyć do Biura Rekrutacji przynajmniej następujące dokumenty:

 • formularz kwalifikacyjny - wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
 • dowód wpłaty za rozmowę – koszt 75 zł (absolwenci PJATK są zwolnieni z opłaty)
 • dyplom wraz z suplementem (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów)

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi Prodziekan ds. Dydaktyki oraz i/lub osoby przez niego wytypowane.

4. Kwalifikacja na studia

W ciągu dwóch tygodni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej, otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia.

5. Kontrakt i wpisowe

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są zapłacić wpisowe oraz dostarczyć od Biura Rekrutacji kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt - wzór kontraktu do pobrania. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja, indeks) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Opłatę wpisowego oraz za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu w portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl )

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, architektura wnętrz

Uwaga: Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim dostępnym w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pjwstk.edu.pl

 

Pobierz załącznik: