fbpx
Wydział Informatyki

Rada Wydziału Informatyki

Radzie Wydziału Informatyki przewodniczy Dziekan Wydziału, prof. Aldona Drabik.

Zadania Rady Wydziału

W ramach Rady Wydziału działają następujące komisje:

Komisja Programowa

Komisja ds. jakości Kształcenia

Członkowie RWI:

 1. Dziekan: Dr Aldona Drabik, profesor PJATK
 2. Prodziekan ds. naukowych: Prof. dr hab. Kazimierz Subieta
 3. Prodziekan ds. dydaktycznych: Dr Paweł Lenkiewicz
 4. Prodziekan ds. programów studiów: Dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK
 5. Prof. dr hab. Vladimir Alshits
 6. Dr hab. Lech Banachowski, profesor PJATK
 7. Prof. dr hab. Jan Białasiewicz
 8. Dr hab. Ryszard Gubrynowicz, profesor PJATK
 9. Dr hab. Romuald Kotowski, profesor PJATK
 10. Dr hab. Bogdan Księżopolski, profesor PJATK
 11. Dr hab. Adam Kuzdraliński, profesor PJATK
 12. Prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz
 13. Dr hab. Huu Viem Nguyen, profesor PJATK
 14. Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK
 15. Prof. dr hab. Maria Orłowska
 16. Dr hab. Andrzej Przybyszewski, profesor PJATK
 17. Prof. dr hab. Zbigniew Raś
 18. Dr hab. Michał Sobolewski, profesor PJATK
 19. Dr hab. Marcin Sydow, profesor PJATK
 20. Dr hab. Krzysztof Szklanny, profesor PJATK
 21. Dr hab. Ewa Turska, profesor PJATK
 22. Dr hab. Alicja Wieczorkowska, profesor PJATK
 23. Prof. dr hab. Adam Wierzbicki
 24. Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski
 25. Dr hab. Grzegorz Wójcik, profesor PJATK
 26. Dr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska
 27. Mgr inż. Piotr Gago
 28. Mgr inż. Piotr Gnyś
 29. Dr Wiesław Kopeć, profesor PJATK
 30. Mgr inż. Elżbieta Mrówka-Matejewska
 31. Dr inż. Michał Tomaszewski, profesor PJATK
 32. Dr inż. Mariusz Trzaska
 33. Mgr Patrycja Szymańska

Przedstawiciele Studentów:

 1. Mgr Ewa Makowska-Tłomak
 2. Julian Grajewski
 3. Paweł Nic
 4. Michał Orzyłowski
 5. Julia Wiśniewska

Zadania Rady Wydziału  

Do kompetencji Rady Wydziału należy:

 1. uchwalanie strategii rozwoju Wydziału,
 2. opiniowanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału,
 3. opiniowanie wniosków w przedmiocie tworzenia kierunków studiów i specjalności,
 4. działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju nauczycieli akademickich wydziału,
 5. dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia,
 6. tworzenie warunków dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego i samokształcenia studentów,
 7. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w statucie albo wymagających wypowiedzi społeczności wydziału,

Komisja Programowa

Przewodniczący:
Dr hab. Piotr Habela

Członkowie:

Prof. dr hab. Maria Orłowska
Dr hab. Alicja Wieczorkowska
Dr hab. Lech Banachowski
Dr hab. Adam Wierzbicki
Dr Krzysztof Barteczko
Dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik
Dr inż. Michał Tomaszewski
Julia Wiśniewska (przedstawiciel Samorządu Studenckiego PJATK)

 
Zakres obowiązków:

Przygotowanie propozycji zmian programów studiów na Wydziale Informatyki zgodnych z aktualnymi standardami MEN i aktualnymi trendami rozwoju informatyki.

 • Monitorowanie aktualnych międzynarodowych standardów programów studiów. Porównywanie programu studiów z programami rekomendowanymi przez czołowe organizacje międzynarodowe (np. ACM). Propozycje zmian programowych w celu dopasowania do międzynarodowych standardów.
 • Coroczny przegląd dokumentacji programu studiów, sprawdzający kompletność i aktualność informacji o prowadzonych przedmiotach.
 • Opracowywanie zasad transferów przedmiotów.

Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Przewodniczący: Dr hab. Lech Banachowski

Członkowie:

 • Dr Agnieszka Chadzyńska Krasowska
 • Dr Pawel Lenkiewicz

Zakres obowiązków Nadzór nad procedurami kontroli jakości procesów dydaktycznych na Wydziale informatyki PWSTK,

w tym:

 • Przeprowadzanie semestralnej ankiety pozwalającej studentom ocenić jakość prowadzonych zajęć
 • Przeprowadzanie corocznej oceny katedr oraz pracowników dydaktycznych
 • Przeprowadzanie hospitacji
 • Inne działania mające na celu poprawe jakości kształcenia na Wydziale Informatyki