fbpx
Specjalizacje na studiach niestacjonarnych

Specjalizacje na studiach niestacjonarnych

 1. Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych
 2. Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej
 3. Interaktywne Multimedia
 4. Data Science

1. Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych

Absolwent wykształcony zgodnie z tą sylwetką jest specjalistą przygotowanym do pracy w większych zespołach wytwarzania oprogramowania oraz zespołach analizy i wsparcia procesów biznesowych. Dzięki wiedzy z obszarów inżynierii wymagań, baz danych, hurtowni danych i eksploracji danych, modelowania procesów biznesowych i komunikacji w zespole oraz procesów podejmowania decyzji w biznesie jest przygotowany do pośredniczenia w komunikacji między zespołami programistów a zespołami biznesowymi. Dobra znajomość technologii, baz danych, architektury systemów oraz metod analizy i projektowania umożliwia mu rozwój zawodowy w różnorodnych zawodach i rolach od analityka biznesowego, analityka systemowego, inżyniera wymagań, programisty, projektanta witryn internetowych, projektanta i administratora baz danych, projektanta i analityka hurtowni danych, inżyniera oprogramowania aż po kierowników zespołów wytwarzania, wsparcia i projektów informatycznych. Potencjalne miejsce zatrudnienia tak przygotowanego kandydata stanowią firmy tworzące i wdrażające oprogramowanie, w tym zwłaszcza systemy biznesowe, organizacje posiadające i przetwarzające duże zbiory danych (m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii), firmy świadczące usługi w zakresie business intelligence, działy rozwoju i wsparcia oraz działy analityczne dużych przedsiębiorstw.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych;
 • Nierelacyjne bazy danych;
 • Hurtownie danych i integracja danych;
 • Systemy rozproszone i integracja usług;
 • Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych;
 • Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi.

2. Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej

Zawody, w których znaleźć może zatrudnienie absolwent realizujący tę sylwetkę obejmują administratora sieci i systemów komputerowych, projektanta i administratora centrów danych, programistę aplikacji mobilnych, projektanta i administratora systemów komunikacji bezprzewodowej, specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, projektanta usług w chmurze, czy projektanta i administratora usług streamingowych. Potencjalni pracodawcy to m.in. operatorzy telekomunikacyjni, producenci systemów i aplikacji mobilnych oraz dostawcy usług opartych na chmurze. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sieci komputerowych i protokołów komunikacji, rozumieć związki pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem i świadczonymi usługami (i ich charakterystyką), swobodnie programować usługi sieciowe i aplikacje na urządzenia mobilne, umieć administrować siecią komputerową. Kandydat powinien ponadto orientować się w istniejących zagrożeniach dla systemów informatycznych.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Systemy mobilne i bezprzewodowe;
 • Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej;
 • Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych;
 • Zaawansowane metody ochrony informacji.

3. Interaktywne Multimedia

Termin „interaktywne multimedia” obejmuje zagadnienia współpracy użytkownika z systemami informatycznymi, zwykle on-line. Szczególną rolę odgrywa tu interakcja, czyli dwukierunkowa komunikacja człowieka z systemem lub z innymi użytkownikami za pośrednictwem tego systemu (np. w grach i innych aktywnościach wymagających współdziałania). Taką interakcję umożliwiają interfejsy multimedialne.

Interaktywne multimedia integrują komputer, dane, telewizję, telefon i urządzenia mobilne, interfejsy oraz inne technologie informacyjne. Media interaktywne odnoszą się do koncepcyjnego projektowania interakcji, graficznego interfejsu użytkownika, nowych mediów, kultury cyfrowej, oraz rzeczywistości wzbogaconej i wirtualnej. Do najpopularniejszych interaktywnych aplikacji multimedialnych należą gry, programy edukacyjne i szkoleniowe, encyklopedie elektroniczne i przewodniki turystyczne. Użytkownik interaktywnej aplikacji multimedialnej staje się aktywnym uczestnikiem dwustronnej, szeroko pojętej komunikacji.

Media interaktywne to na ogół media cyfrowe, zaś elementami multimedialnymi są grafika komputerowa (w tym animacja 2D i 3D), fotografia cyfrowa, wideo, dźwięk, oraz niosący informację tekst. Techniki wykorzystywane w interakcji multimedialnej obejmują nie tylko przetwarzanie sygnału, ale również metody uczenia maszynowego, w tym głębokie sieci neuronowe.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent ścieżki „Interaktywne Multimedia”, jako specjalista od różnego rodzaju interfejsów multimedialnych, może znaleźć zatrudnienie w wielu zawodach związanych z systemami informatycznymi. Może podjąć pracę jako projektant interakcji, specjalista user experience i oceny użyteczności, developer audio/wideo, specjalista text mining/data mining, specjalista uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców, specjalista wizji komputerowej i języka naturalnego, specjalista syntezy/rozpoznawania mowy, specjalista usability and design, programista aplikacji multimedialnych, oraz wiele innych.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych;
 • Zaawansowane techniki multimedialne
 • Inżynieria lingwistyczna;

4. Data Science

Przykładowe specyficzne dla tej specjalizacji przedmioty w programie studiów to:

Wprowadzenie do Big Data, Eksploracja i wizualizacja danych, Programowanie dla analityki danych, Analiza dużych zbiorów danych, Integracja danych i hurtownie danych, Zastosowania uczenia maszynowego, Big Data - modelowanie, zarządzanie, przetwarzanie i integracja, Bezpieczenstwo Big Data, Technologie i platformy chmury,i wiele innych, w tym przedmioty obieralne.

Profil kandydata

Oferta adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych zdobyciem praktycznych i teoretycznych umiejętności w zakresie Data Science posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia zarówno z kierunków ścisłych jak i kandydatów posiadających zainteresowania tą dziedziną, silną motywację do nauki i dyplom I stopnia z kierunków przynajmniej częśćiowo ilościowych takich jak np. socjologia, ekonomia, biologia, ekonometria, geografia, politologia, etc. (nie wyklucza to też innych kierunków).

Mile widziane (choć nie wymagane) są: znajomość podstaw programowania w jakimkolwiek języku progamowania, podstawowa znajomość relacyjnych baz danych, podstawowa wiedza matematyczna w zakresie 1 roku studiów na kierunkach ścisłych, podstawowa umiejętność korzystania z systemów operacyjnych rodziny linuxowej.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej umożliwiającym samodzielne uzupełnianie i przyswajanie wiedzy z materiałów anglojęzycznych.

Wybrane kompetencje absolwenta

Programowanie i bazy danych:

podstawy IT
języki skryptowe (np. Python)
pakiety do statystycznej analizy danych i wizualizacji (np. R)
bazy danych i hurtownie danych (w tym SQL i NoSQL)
masowe i równoległe przetwarzanie dużych danych (np. Hadoop, MapReduce)

Statystyka i matematyka

analiza statystyczna i elementy modelowania danych
metody uczenia z nadzorem
grupowanie i redukcja wymiarów
optymalizacja
elementy sztucznej inteligencji i głębokie uczenie maszynowe (deep learning)

Kompetencje „miękkie”:

ciekawość i pasja w odkrywaniu prawdy z danych
podejmowanie właściwych decyzji na podstawie danych
komunikacja i umiejętność "opowiadania historii" z danych
sztuka wizualizacji danych
umiejętność praktycznego rozwiązywania złożonych problemów