Specjalizacje na studiach niestacjonarnych

Specjalizacje na studiach niestacjonarnych

 1. Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych
 2. Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej
 3. Interakcja człowiek-komputer
 4. Zarządzanie projektami
 5. Data Science

1. Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych

Absolwent wykształcony zgodnie z tą sylwetką jest specjalistą przygotowanym do pracy w większych zespołach wytwarzania oprogramowania oraz zespołach analizy i wsparcia procesów biznesowych. Dzięki wiedzy z obszarów inżynierii wymagań, baz danych, hurtowni danych i eksploracji danych, modelowania procesów biznesowych i komunikacji w zespole oraz procesów podejmowania decyzji w biznesie jest przygotowany do pośredniczenia w komunikacji między zespołami programistów a zespołami biznesowymi. Dobra znajomość technologii, baz danych, architektury systemów oraz metod analizy i projektowania umożliwia mu rozwój zawodowy w różnorodnych zawodach i rolach od analityka biznesowego, analityka systemowego, inżyniera wymagań, programisty, projektanta witryn internetowych, projektanta i administratora baz danych, projektanta i analityka hurtowni danych, inżyniera oprogramowania aż po kierowników zespołów wytwarzania, wsparcia i projektów informatycznych. Potencjalne miejsce zatrudnienia tak przygotowanego kandydata stanowią firmy tworzące i wdrażające oprogramowanie, w tym zwłaszcza systemy biznesowe, organizacje posiadające i przetwarzające duże zbiory danych (m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii), firmy świadczące usługi w zakresie business intelligence, działy rozwoju i wsparcia oraz działy analityczne dużych przedsiębiorstw.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych;
 • Nierelacyjne bazy danych;
 • Hurtownie danych i integracja danych;
 • Systemy rozproszone i integracja usług;
 • Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych;
 • Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi.

2. Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej

Zawody, w których znaleźć może zatrudnienie absolwent realizujący tę sylwetkę obejmują administratora sieci i systemów komputerowych, projektanta i administratora centrów danych, programistę aplikacji mobilnych, projektanta i administratora systemów komunikacji bezprzewodowej, specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, projektanta usług w chmurze, czy projektanta i administratora usług streamingowych. Potencjalni pracodawcy to m.in. operatorzy telekomunikacyjni, producenci systemów i aplikacji mobilnych oraz dostawcy usług opartych na chmurze. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sieci komputerowych i protokołów komunikacji, rozumieć związki pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem i świadczonymi usługami (i ich charakterystyką), swobodnie programować usługi sieciowe i aplikacje na urządzenia mobilne, umieć administrować siecią komputerową. Kandydat powinien ponadto orientować się w istniejących zagrożeniach dla systemów informatycznych.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Systemy mobilne i bezprzewodowe;
 • Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej;
 • Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych;
 • Zaawansowane metody ochrony informacji.

3. Interakcja człowiek-komputer

Absolwent, który obrał tę sylwetkę, jako specjalista od różnego rodzaju interfejsów, może znaleźć zatrudnienie w wielu zawodach związanych z informatyką. Może podjąć pracę jako projektant interakcji, specjalista user experience i oceny użyteczności, developer audio/wideo, specjalista text mining/data mining, specjalista uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców, specjalista wizji komputerowej i języka naturalnego, specjalista syntezy/rozpoznawania mowy, specjalista usability and design, programista aplikacji multimedialnych, oraz wiele innych. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu programowania, multimediów, oraz komunikacji człowiek-komputer.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych;
 • Inżynieria lingwistyczna;
 • Zaawansowane techniki multimedialne.

4. Zarządzanie projektami

Absolwent wykształcony w kierunku niniejszej sylwetki będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych organizacjach realizujących projekty tworzenia i wdrażania oprogramowania, szczególnie w rolach wymagających zarządzania czynnikiem ludzkim, planowania przedsięwzięć oraz zapewniania komunikacji pomiędzy personelem IT, ekspertami dziedzinowymi i klientami oraz pozostałymi interesariuszami. Są to np. firmy wytwarzające oprogramowanie, organizacje zlecające wytworzenie oprogramowania, struktury PMO w dużych organizacjach, firmy dostarczające usługi IT. Sylwetkę ukierunkowano między innymi na następujące zawody: kierownik projektu, pracownik PMO (Project Management Office), kierownik działu IT, analityk biznesowy. Kandydat zainteresowany kształceniem ukierunkowanym na tę sylwetkę powinien posiadać predyspozycje komunikacyjne, zdolnością do pracy w zespole, wiedzę na temat najważniejszych technologii oraz metod tworzenia oprogramowania oraz biegłość w posługiwaniu się materiałami anglojęzycznymi z dziedziny studiów.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Zarządzanie projektami;
 • Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania;
 • Finanse projektu;
 • Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi.

5. Data Science

Przykładowe specyficzne dla tej specjalizacji przedmioty w programie studiów to:

Wprowadzenie do Big Data, Eksploracja i wizualizacja danych, Programowanie dla analityki danych, Analiza dużych zbiorów danych, Integracja danych i hurtownie danych, Zastosowania uczenia maszynowego, Big Data - modelowanie, zarządzanie, przetwarzanie i integracja, Bezpieczenstwo Big Data, Technologie i platformy chmury,i wiele innych, w tym przedmioty obieralne.

Profil kandydata

Oferta adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych zdobyciem praktycznych i teoretycznych umiejętności w zakresie Data Science posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia zarówno z kierunków ścisłych jak i kandydatów posiadających zainteresowania tą dziedziną, silną motywację do nauki i dyplom I stopnia z kierunków przynajmniej częśćiowo ilościowych takich jak np. socjologia, ekonomia, biologia, ekonometria, geografia, politologia, etc. (nie wyklucza to też innych kierunków).

Mile widziane (choć nie wymagane) są: znajomość podstaw programowania w jakimkolwiek języku progamowania, podstawowa znajomość relacyjnych baz danych, podstawowa wiedza matematyczna w zakresie 1 roku studiów na kierunkach ścisłych, podstawowa umiejętność korzystania z systemów operacyjnych rodziny linuxowej.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej umożliwiającym samodzielne uzupełnianie i przyswajanie wiedzy z materiałów anglojęzycznych.

Wybrane kompetencje absolwenta

Programowanie i bazy danych:

podstawy IT
języki skryptowe (np. Python)
pakiety do statystycznej analizy danych i wizualizacji (np. R)
bazy danych i hurtownie danych (w tym SQL i NoSQL)
masowe i równoległe przetwarzanie dużych danych (np. Hadoop, MapReduce)

Statystyka i matematyka

analiza statystyczna i elementy modelowania danych
metody uczenia z nadzorem
grupowanie i redukcja wymiarów
optymalizacja
elementy sztucznej inteligencji i głębokie uczenie maszynowe (deep learning)

Kompetencje „miękkie”:

ciekawość i pasja w odkrywaniu prawdy z danych
podejmowanie właściwych decyzji na podstawie danych
komunikacja i umiejętność "opowiadania historii" z danych
sztuka wizualizacji danych
umiejętność praktycznego rozwiązywania złożonych problemów