Program studiów magisterskich stacjonarnych

Program studiów magisterskich stacjonarnych

UWAGA: Poniższy program dotyczy wszystkich specjalizacji, poza specjalizacją Data Science, której program dostępny jest tutaj

Program na rok akademicki 2020/2021 (link)

Program na studia 2019/2020

  Przedmiot Skrót Forma zaliczenia w. ćw. ECTS
Semestr I
1 Zarządzanie projektami ZPRO Z 26 26 5
2 Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych* PSO EZ 26 26 5
... Systemy mobilne i bezprzewodowe* SMB EZ 26 26 5
... Nierelacyjne bazy danych* NBD EZ 26 26 5
4 Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych* ZMA EZ 26 26 5
5 Seminarium (4 części ‘podstaw’ po 3 tygodnie, wybór zakresu tematycznego pracy) SEM1 Z 26 0 3
6 Nauczanie łamigłówkowe - przedmiot internetowy   PUZ Z 0 0 2
7 Przedmiot blokowy**** / Z 20 2
8 Lektorat LEK Z 0 26 3
Semestr II
9 Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania / Finanse projektu*/** KWZ E/Z
10 10 2
... Integracja danych i hurtownie danych** IDH E/Z 26 26 5
... Zarządzanie bazami danych** ZBD E/Z 26 26 5
... Zarządzanie finansami w projekcie*/** ZFP E/Z 16 16 3
... Technologie i platformy Chmury** IDH E/Z 26 26 5
... Inżynieria lingwistyczna** TPC E/Z 26 26 5
13 Grafy i ich zastosowania** GIZ E/Z 26 26 5
14 Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów) SEM2 Z 26 13 4
15 Przedmiot blokowy  / Z 20 2
16 Lektorat LEK Z 0 26 3
Semestr III
17 Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych*** ADD E/Z 26 26 5
... Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi*** MZP E/Z 26 26 5
18 Zaawansowane metody ochrony informacji*** ZMI E/Z 26 26 5
19 Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów) + złożenie pracy SEM3 Z 26 26 15
20 Przedmiot blokowy**** / Z 20 2
21 Lektorat LEK Z 0 26 3
  PRZEDMIOTY BLOKOWE - wykaz Wymagane ECTS:

94

1 Sieciowe systemy zorientowane usługowo SSU 20 0 Z 2
2 Inżynieria oprogramowania INN 20 0 Z 2
3 Zaawansowane techniki multimedialne ZTM 4 16 Z 2
4 Jak mózg oblicza to, co widzimy i jak koordynuje nasze ruchy MKR 20 0 Z 2
5 System wiedzy SWI 20 0 Z 2
6 Cyfrowe przetwarzanie obrazów: algorytmy i zastosowania CPO 20 0 Z 2
7 Teoria i zaawansowanie analizy falkowej AFA 20 0 Z 2

# Semestry pierwszego roku studiów realizowane w kolejności zima-lato lub lato-zima zależnie od terminu rozpoczęcia studiów

* Wybór w pierwszym semestrze trzech z czterech oferowanych przedmiotów oznaczonych symbolem (*) - jako pozycje nr 2..4

** Wybór w danym semestrze pięciu oferowanych przedmiotów oznaczonych symbolem (**) albo czterech przedmiotów oznaczonych (**) plus bloku dwóch oznaczonych (*/**) - jako pozycje nr 9..13

(w semestrze drugim - zgodnie z zestawem przedmiotów podstawowych danej sylwetki absolwenta oraz wskazaniem ze strony promotora)

*/** Przedmiot obieralny o niższym wymiarze ECTS - zob. powyższą regułę

*** Wybór dwóch z trzech oferowanych przedmiotów zgodnie z zestawem przedmiotów podstawowych danej sylwetki absolwenta oraz wskazaniem ze strony promotora - jako pozycje nr 18..19

**** Wymóg realizacji łącznie 3 przedmiotów blokowych - w tempie 1/semestr lub awansem

 

Program na studia 2018/2019 

  Przedmiot  Forma zaliczenia w. ćw.  ECTS
Semestr I
1 Zarządzanie projektami EZ 2 2 5
2 Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych* EZ 2 2 5
3 Systemy mobilne i bezprzewodowe* EZ 2 2 5
4 Nierelacyjne bazy danych* EZ 2 2 5
5 Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych* EZ 2 2 5
  Seminarium (4 części ‘podstaw’ po 3 tygodnie, wybór zakresu tematycznego pracy) Z 2   3
  Nauczanie łamigłówkowe - przedmiot internetowy   Z     2
  Przedmiot blokowy**** Z     2
  Lektorat Z   2 3
Semestr II
6 Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania / Finanse projektu** E/Z 2 2 5
7 Integracja danych i hurtownie danych** E/Z 2 2 5
8 Zarządzanie bazami danych** E/Z 2 2 5
9 Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej** E/Z 2 2 5
10 Inżynieria lingwistyczna** E/Z 2 2 5
11 Grafy i ich zastosowania Z 2 2 5
  Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów) Z   3 4
  Przedmiot blokowy      2
  Lektorat Z   2 3
Semestr III
12 Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych*** E/Z 2 2 5
13 Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi*** E/Z 2 2 5
14 Zaawansowane metody ochrony informacji*** E/Z 2 2 5
  Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów) + złożenie pracy Z   3 15
  Przedmiot blokowy**** Z     2
  Lektorat Z   2 3
  PRZEDMIOTY BLOKOWE        
  Sieciowe systemy zorientowane usługowo SSU      
  Zaawansowane techniki multimedialne ZTM      
  Jak mózg oblicza to, co widzimy i jak koordynuje nasze ruchy MR      
  Teoria i zaawansowanie analizy falkowej AFA      

* Wybór trzech z czterech oferowanych przedmiotów dokonywany podczas rekrutacji

** Wybór czterech z pięciu oferowanych przedmiotów dokonywany w porozumieniu z wybranym

*** Wybór dwóch z trzech oferowanych przedmiotów dokonywany w porozumieniu z promotorem

**** Wymóg realizacji łącznie 3 przedmiotów blokowych