fbpx
Zasady rekrutacji - Informatyka magisterskie uzupełniające

Zasady rekrutacji - Informatyka magisterskie uzupełniające

1. Informacje o bieżącej rekrutacji

2. Wymagania wobec kandydatów

3. Procedura kwalifikacyjna 

4. Rekrutacja "krok po kroku"

 

1. Informacja o bieżącej rekrutacji

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 rozpocznie się 3 stycznia 2023 i prowadzona będzie na studia:

 • stacjonarne 3-semestralne (polsko i anglojęzyczne),
 • niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (polskojęzyczne).

 

Studia stacjonarne trwają 3 lub 4 semestry, natomiast studia niestacjonarne 4 semestry. Rekrutacja na studia stacjonarne 3-semestralne oraz na studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzona będzie w okresie styczeń - luty 2023, natomiast nabór na studia 4-semestralne będzie prowadzony w okresie (maj - wrzesień 2023).

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych (pojedyncze przedmioty wcześniej), na studiach niestacjonarnych co drugi weekend (sobota-niedziele na terenie uczelni); zaś na studiach niestacjonarnych przez internet zajęcia realizowane są na odległość z wykorzystaniem Internetu oraz uczelnianego systemu EDUX.

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia wybierają sylwetkę absolwenta (specjalizację) przed rozpoczęciem studiów i już pierwszy semestr jest realizowany zgodnie z wybraną ścieżką. Natomiast w przypadku studiów niestacjonarnych przez internet sylwetkę absolwenta (specjalizację) studenci wybierają pod koniec I semestru studiów.

Opis dostępnych specjalizacji na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

2. Wymagania wobec kandydatów 

Kandydaci powinni być absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków informatycznych lub pokrewnych, ekonomicznych, technicznych, nauk ścisłych lub absolwentami innych kierunków, o ile w toku owych studiów lub w związku z pracą zawodową uzyskali niezbędne podstawy informatyczne.

Wymagana jest:

- podstawowa znajomość

• teorii relacyjnych baz danych,
• metod statystycznych,
• podstaw programowania,
• użytkowania systemów operacyjnych,
• podstaw sieci komputerowych,

- znajomość przynajmniej na poziomie B2

• języka angielskiego.

- W przypadku wyboru sylwetki "Data Science" od kandydata oczekuje się ponadto podstawowej znajomości:

• podstaw programowania w języku Python
• użytkowania systemów operacyjnych klasy UNIX 

 

3. Procedura kwalifikacyjna 

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie procedury kwalifikacyjnej.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny aktualnego wykształcenia kandydata na podstawie złożonych dokumentów i kwalifikuje na odpowiednią formę studiów. W przypadku ukończenia przez kandydata studiów pierwszego stopnia z kierunków nietechnicznych prosimy o ewentualne potwierdzenia doświadczenia zawodowego (jeżeli praca jest związana z informatyką), dostarczenia CV, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, etc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członkowie Komisji przeprowadzają rozmowę z kandydatem (preferowana forma zdalna).

W przypadku kandydatów spoza PJATK, u których pojawią się różnice programowe, może pojawić się konieczność uzupełnienia dodatkowych przedmiotów z zakresu studiów I stopnia. Decyzja podejmowana jest przez Dziekana Wydziału Informatyki.

Z procedury kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci Wydziałów: Informatyki oraz Zarządzania Informacją PJATK. Procedura kwalifikacyjna jest płatna - 85 PLN. 

 

 

Rekrutacja "krok po kroku"

 1.  Rejestracja on-line 
 2.  Dostarczenie dokumentów
 3.  Procedura kwalifikacyjna
 4.  Kwalifikacja na studia
 5.  Kontrakt

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty oznaczone kolorem czerwonym, są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do procedury kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Pozostałe dokumenty można donieść po procedurze kwalifikacyjnej.

Absolwenci PJATK składają:

 • podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 • formularz postępowania kwalifikacyjnego (protokół) (można je pobrać ze strony lub otrzymać w Dziale Rekrutacji)
  • pobierz dla studiów stacjonarnych (absolwenci Wydziału Informatyki i Zarządzania Informacją)
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (absolwenci Wydziału Informatyki i Zarządzania Informacją)
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line
 • ankieta wyboru przedmiotów obieralnych na studia stacjonarne:

Absolwenci pozostałych uczelni składają:

 • podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 • formularz postępowania kwalifikacyjnego (protokół) 
  • pobierz dla studiów stacjonarnych
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • dowód wpłaty za procedurę kwalifikacyjną – koszt 85 zł 
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów; w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu oraz apostille/legalizację)*
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. 
 • CV, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach - tylko w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia z kierunków nietechnicznych (ewentualne potwierdzenia doświadczenia zawodowego jeżeli praca jest związana z informatyką). 
 • ankieta wyboru przedmiotów obieralnych na studia stacjonarne:

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo powinni dostarczyć kserokopię paszportu. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych/anglojęzycznych muszą znać język w stopniu komunikatywnym.

*Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Białorusi, Kanady, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.


3. Procedura kwalifikacyjna

Dokumenty kandydatów przekazywane są Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, która dokonuje wstępnej kwalifikacji.

Terminy procedur kwalifikacyjnych:

Posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjne startują od połowy stycznia i będą się obywały w każdy czwartek, pomijając święta.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do środy, na dzień przed kolejnym posiedzeniem.

 

4. Kwalifikacja na studia

Wstępna kwalifikacja Komisji zatwierdzana jest przez Dziekana Wydziału. W przeciągu 2 tygodni od akceptacji Dziekana wysyłana jest oficjalna decyzja. Decyzję otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.

 

5. Kontrakt

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego. PODGLĄD

Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Opłaty za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne we własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu się na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl)

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać: imię i nazwisko, czesne I rata/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, architektura wnętrz