fbpx
Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydział Kultury Japonii PJATK prowadzi studia licencjackie, których przedmiotem są język i kultura Japonii. Studia te, realizowane na kierunku kulturoznawstwo, mają profil podwójnie praktyczny. Po pierwsze, dają dobre przygotowanie językowe – opanowany w stopniu średniozaawansowanym język japoński, w węższym zakresie także koreański (można je realizować zarówno w wersji standardowej, jak i intensywnej-zaawansowanej). Po drugie, w trakcie zajęć o charakterze warsztatowym rozwijane są umiejętności korzystania z technik komputerowych i nowych mediów (obróbka obrazu, edytorstwo tekstu, prezentacje i projekty). Częścią programu są też praktyki zawodowe w wymiarze 960 godzin w ciągu trzech lat. Nauczanie jest prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym).

Niezależnie od swego praktycznego profilu, studia mają charakter zdecydowanie humanistyczny. Program kulturoznawczy realizowany jest głównie w oparciu o materiał z zakresu kultury Japonii. Proponowane przedmioty dają w pierwszej kolejności pogłębioną znajomość dawnej kultury i jej form klasycznych, takich jak teatr, literatura, sztuki piękne, estetyka, religie i in. Równolegle studenci zapoznają się z dzisiejszym, nowoczesnym obliczem tego kraju. Wykładowcy (w tym rodowici Japończycy) prezentują najnowsze zjawiska w życiu kulturalno-społecznym, aktualne trendy w kulturze masowej i popularnej, obejmującej film, komiks, nowoczesne media, a także zapoznają z realiami życia, dając w sumie znajomość Japonii „od podszewki”. Na zajęciach o charakterze warsztatowym studenci rozwijają umiejętności, które znajdą zastosowanie w pracy zawodowej przy popularyzacji kultury – od wytwarzania japońskich przedmiotów artystycznych po aktorstwo w tradycyjnym teatrze.

Można powiedzieć, że równorzędne ukazanie japońskiej tradycji i nowoczesności – gdzie współczesność przedstawiana jest na tle szerokiej panoramy form dawnych – jest unikatową cechą studiów w PJATK. Dzięki harmonijnie skonstruowanemu programowi, łączącemu wiedzę teoretyczną z praktyką, absolwenci posiadają kwalifikacje, pozwalające na pracę zawodową w różnym charakterze w instytucjach o profilu społeczno-kulturalnym. Jako że w programie znajdują się także przedmioty ogólnohumanistyczne, licencjaci będą przygotowani do podjęcia studiów magisterskich na innych kierunkach (humanistycznych, społecznych, językowych).