Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8:00 do 20:00. W każdym semestrze jest 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.

Program nauczania na studiach niestacjonarnych w zakresie tematycznym  jest tożsamy z programem realizowanym na studiach dziennych. Pod względem liczby godzin jest zaś dostosowany do systemu zjazdów, stanowiących specyfikę studiów niestacjonarnych. Program obejmuje podstawowy lektorat języka japońskiego (poziom piąty NNS).