fbpx
Program studiów

Program studiów

Program nauczania podzielony jest na dwie części: 

 • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów
 • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach dziennych lub sześć na studiach zaocznych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka. W ramach nauczania bazowego zapoznaje się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Uczy się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymuje także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa. 

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kierunkami kształcenia, poznają między innymi takie języki programowania jak: Prolog, ML, Asembler, C#, SQL. Nauczanie specjalistyczne akcentuje także zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej, m.in. poprzez realizację określonych projektów.

Nauczanie specjalistyczne prowadzi do wykształcenia absolwentów z następujących dziedzin:

 • Bazy danych;
 • Inżynieria oprogramowania i baz danych;
 • Programowanie systemowe i sieciowe;
 • Systemy równoległe i rozproszone;
 • Inteligentne systemy przetwarzania danych;
 • Eksploracja WWW;
 • Multimedia;
 • Multimedia – animacja 3D;
 • Multimedia – programowanie gier;
 • Inteligentne metody inżynierii wiedzy;
 • Programowanie aplikacji biznesowych;
 • Sieci urządzeń mobilnych.

 

Program studiów stacjonarnych - polskojęzyczne

Program studiów niestacjonarnych

Program studiów internetowych

Program studiów stacjonarnych - anglojęzyczne