fbpx
Antropologia kulturowa Azji Wschodniej cz. I

Antropologia kulturowa Azji Wschodniej cz. I

prof. dr hab. Lech Mróz

Zapoznanie ze zróżnicowaniem językowym, kulturowym i etnicznym. Pokazanie zróżnicowania wyznaniowego i związku między religią a kulturą poszczególnych regionów Azji Wschodniej. Omówienie i analiza procesów etnicznych i kształtowania tożsamości narodowej i lokalnej; szczególna uwaga zwrócona zostanie na procesy etniczne we wschodniej Syberii oraz w Chinach (Tybecie) i Indiach, w istotnym stopniu będące wynikiem polityki w tych państwach. Omówione zostaną zjawiska marginalizacji niektórych grup i warstw społecznych i tzw. etnobójstwa kulturowego. Przedstawione zostaną procesy migracyjne i przemieszczenia ludności, w tym migracja do Europy. Prezentowane materiały pochodzą w znacznej części z własnych badań terenowych autora, towarzyszą mu materiały wizualne i oryginalne artefakty.