fbpx
Antropologia kulturowa Azji Wschodniej cz. II

Antropologia kulturowa Azji Wschodniej cz. II

prof. dr hab. Jerzy Wasilewski

Wykład ma za zadanie przybliżenie kultur Wschodu poprzez pokazanie ich związków i kontaktów z Europą i Polską, a także przez uprzystępnienie treści symbolicznych wybranych kultur tamtego obszaru – przedstawiane i analizowane są najbardziej znaczące elementy kultury duchowej (języka symbolicznego, wierzeń i rytuałów) ludów Syberii, Korei, Chin, Tybetu, Azji południowo-wschodniej: model świata, obrzędy przejścia, tabu, szamanizm. Umożliwi to lepsze rozumienie lokalnych praktyk kulturowych w razie własnego pobytu (np. turystycznego) w którymś z tych krajów, jak również stworzy ogólne tło, na którym uwidacznia się odrębność kultury japońskiej. Prezentowane materiały pochodzą w znacznej części z własnych badań terenowych autora, towarzyszą mu materiały wizualne i oryginalne artefakty.