fbpx
Audiowizualność w kulturze 1

Audiowizualność w kulturze 1

dr Jakub Karpoluk

Program zajęć obejmuje rozważania nad rodowodem oraz rolą sztuk i mediów audiowizualnych w kulturze współczesnej, z naciskiem położonym na kulturę Japonii. Stanowiące znaczącą część programu studia poświęcone sztuce filmowej, będą dotyczyć szeregu problemów natury ogólnej, m.in. rodowodu kina, fenomenu montażu filmowego, sztuki operatorskiej, porządku planów filmowych oraz specyfiki technicznej i ekonomicznej przemysłu kinematograficznego. Omówione zostaną międzykulturowe różnice w tworzeniu i postrzeganiu symboli wizualnych. Zaprezentowane zostaną także wybrane teorie filmowe.

Wiedza o kinie japońskim i światowym będzie koncentrować się wokół jego historii, teorii i funkcjonowania w kulturze. Przedstawione zostaną różne rodzaje i gatunki filmowe, w tym film dokumentalny i animowany. Omówione zostaną także uwarunkowania kulturowe percepcji filmowej. Kolejne miejsce w programie zajęć będzie miało omówienie specyfiki produkcji telewizyjnych, w tym seriali, zajmujących istotne miejsce w japońskim pejzażu audiowizualnym. Program konwersatorium zostanie podsumowany próbą określenia roli mediów audiowizualnych we współczesnym świecie.