fbpx
Audiowizualność w kulturze 2

Audiowizualność w kulturze 2

dr Jakub Karpoluk

Program zajęć jest rozwinięciem konwersatorium Audiowizualność w kulturze 1 i obejmuje rozważania nad rodowodem oraz rolą mediów audiowizualnych w kulturze. Część programu zajęć poświęcona jest sztuce filmowej, w tym kinu gatunków (horrorowi, komedii, japońskim filmom kostiumowym jidai geki). Przedstawione zostaną także różne rodzaje kinematograficzne, w tym film animowany, rysunkowy, jak i lalkowy.

Podjęta zostanie także próba określenia specyficznych cech konwencji filmów anime oraz określony jej historyczny rodowód. Kolejne miejsce w programie zajęć będzie miało omówienie historii oraz specyfiki telewizji i produkcji telewizyjnych, w tym seriali (m.in. formatów asa dora i taiga dorama publicznej stacji NHK) oraz programów tzw. variety bangumi, zajmujących istotne miejsce w japońskim pejzażu audiowizualnym.

Poruszony zostanie problem charakteru społeczeństwa informacyjnego oraz roli Internetu i nowych rodzajów komunikacji masowej w przemianach kultury globalnej ostatnich dekad. Omówione zostaną także różnego rodzaju cyfrowe przestrzenie komunikacji, m.in.: internetowy serwis YouTube oraz portale społecznościowe (Facebook), telefonia mobilna oraz środowiska informacyjne mediów elektronicznych, w tym gry komputerowe z ich odrębnością medialną, wysoce nacechowaną interaktywnością.

Zajęcia zostaną zakończone próbą podsumowania problemów antropologii mediów cyfrowych oraz określenia natury globalnych mechanizmów produkcji i wymiany symboli audiowizualnych, określanych mianem soft power, której jednym z niekwestionowanych liderów jest Japonia.