fbpx
Dzieje nowożytnej kultury Zachodu – Sztuka patrzenia

Dzieje nowożytnej kultury Zachodu – Sztuka patrzenia

prof. dr hab. Marta Leśniakowska

Cykl autorskich, bogato ilustrowanych zajęć hybrydowych łączących wykłady z wybranych zagadnień z zakresu dziejów kultury zachodniej, ze szczególnym naciskiem na kulturę wizualną, z warsztatami. Tak sprofilowane zajęcia mają dwa cele:

  1. wprowadzenie studenta w wybrane kluczowe pojęcia i problemy, jakie wytworzyła kultura Zachodu, ze szczególnym uwzględnieniem kultury wizualnej/artystycznej, wskazanie, jak pojęcia te kształtowały (-ują) postawy europocentryczne w kulturze globalnej, definiując tym samym zmienny w historii dyskurs transkulturowy. Omówione zostają takie pojęcia, jak: sztuka, antyk i rola kultu ruin, pojęcie Zachodu v Wschodu, zagadnienia stylów narodowych, kultu egzotyki i toposu podróży, instytucji Muzeum, problem ciała i seksualności w kulturze zachodniej i jego reprezentacji w kulturze wizualnej (akt), po współczesne zjawiska w kulturze wizualnej (fotografia, film awangardowy, nowe media, cyberkultura).
  2. zastosowanie tej wiedzy w sposób praktyczny na zajęciach warsztatowych, w trakcie których studenci będą wykonywać własne zdjęcia na zadany temat związany z problematyką prezentowaną na wykładach, a następnie omawiać je wspólne. Pozwoli to studentom ugruntować prezentowane na wykładach problemy historyczno-teoretyczne i lepiej zrozumieć mechanizm wizualizacji w kulturze. Umożliwi to wykorzystanie tych umiejętności w przyszłej pracy zawodowej.
    Pod koniec semestru zaplanowane jest jedno wydarzenie otwarte dla publiczności w postaci ekspozycji na terenie uczelni wybranych prac fotograficznych wykonanych przez studentów podczas warsztatów.