fbpx
Estetyka i design w kulturze Japonii cz. I i II

Estetyka i design w kulturze Japonii cz. I i II

mgr Chie Piskorska

Cel zajęć:

  • Przedstawienie istotnego miejsca estetyki w kulturze Japonii oraz kategorii estetycznych w różnych okresach jej historii.
  • Przedstawienie wybranych zagadnień kultury Japonii badanych w świetle szeroko pojętego „designu”.
  • Przedstawienie istotnego miejsca etyki w kulturze estetycznej Japonii oraz przykładów jej wpływu i praktykowania w kulturze i przedsiębiorczości jako podstaw dla filozofii praktycznej.
  • Ćwiczenie zastosowania w praktyce wiedzy i sposobów badania przedstawionych na zajęciach.

Studenci zapoznają się z tradycyjnymi wartościami oraz ich wpływem na różne dziedziny współczesnej kultury Japonii. Prowadząc badania pod kątem „designu” możemy głębiej zrozumieć specyfikę kultury tego kraju oraz postawy życiowe Japończyków w relacjach międzyludzkich i w stosunku człowieka do rzeczy i świata. Studenci poznają również historyczne i współczesne oddziaływania kultury Japonii na Zachód (japonizm).
Studenci będą zachęcani do pomocy w organizacji Jesiennego Festiwalu Sztuk Japońskich Bunkasai, który jest organizowany przez wykładowczynię; studenci w praktyce nauczą się m.in. współpracy z Japończykami, sposobów organizowania przedsięwzięć związanych z kulturą i sztuką Japonii oraz obsługi w stylu japońskim. W ćwiczeniach studenci sami kreują koncepcję wydarzenia związanego z kulturą Japonii: uczą się sposobów przedstawienia przed publicznością kultury Japonii oraz sposobów organizowania rzeczywistego przedsięwzięcia. Poznając odmienność i specyficzność kultury Japonii oraz badając tożsamość kulturową, studenci mają także okazję ćwiczyć ich wykorzystanie w praktyce, m.in. w próbach wprowadzenia japońskiego sposobu kreowania identyfikacji wizualnej na przykład dla celu rozwoju lokalnego i regionalnego lub budowania wizerunku organizacji.
Zajęcia, w dużej części przeprowadzone w formie dyskusji, zostaną wzbogacone przez użycie współczesnych technik audiowizualnych, np. prezentacji w Power Point bogato ilustrowanych zdjęciami.