fbpx
Historia kultury japońskiej cz. I

Historia kultury japońskiej cz. I

Studia stacjonarne: dr Jędzej Greń (semestr zimowy), dr Elżbieta Nowosielska (semestr letni)

Studia niestacjonarne: dr Elżbieta Nowosielska

Wykład dotyczy dziejów kultury japońskiej, rozumianej szeroko jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Podstawowym wątkiem jest historia polityczna Japonii i związana z nią kultura polityczna, ale zawarte tu będą także najważniejsze elementy kultury duchowej, materialnej, społecznej. Procesy związane z wydarzeniami politycznymi ukazane będą na tle zmian zachodzących w kulturze oraz przemian społeczno-ekonomicznych, od czasów najdawniejszych po współczesne. Przedstawione zostaną kulturowe przyczyny powstawania systemów władzy i ich upadku, zasadnicze cechy ich funkcjonowania oraz ich wpływ na kształtowanie się Japonii.
Wykłady prowadzone są w porządku chronologicznym, obejmując poszczególne okresy historyczne, ale koncentrować się będą wokół najważniejszych dla kultury Japonii procesów i problemów, takich jak m.in.: wykształcanie się systemu cesarskiego, przyczyny jego upadku i restauracji; powstawanie i umacnianie porządku feudalnego; rządy samurajów: geneza, władza i upadek; kontakty międzykulturowe a tożsamość narodowa Japończyków; stosunek Japonii do odmiennej kultury; powstawanie mocarstwa światowego; nacjonalizm i jego wpływ na politykę państwa; przyczyny i skutki wojny w Azji i na Pacyfiku; wpływ Stanów Zjednoczonych na powojenną Japonię; miejsce Japonii w świecie w XXI wieku.