fbpx
Język japoński - konwersacje cz. I-VI

Język japoński - konwersacje cz. I-VI

mgr Joanna Pieronek-Saito

Zajęcia prowadzone przez 6 semestrów mają nauczyć studentów posługiwania się językiem japońskim w konwersacji na dwóch stopniach: podstawowym (w grupie słabszej) i średniozaawansowanym (w grupie silnej). Wraz z dodatkowymi zajęciami dotyczącymi systemu pisma japońskiego i gramatyki mają przygotować studentów do uzyskania certyfikatu języka japońskiego na międzynarodowym egzaminie JLPT (Nihongo Nōryoku Shiken) organizowanym przez Fundację Japońską (Nihon Foundation) na poziomie N5 (najniższym) w grupie słabszej i oraz N3 w grupie silnej.

Studenci grupy silnej w ciągu 6 semestrów nauki nabędą umiejętność różnicowania stopnia grzeczności wypowiedzi w zależności od pozycji społecznej rozmówcy (przejawiającego się w honoryfikatywnych i modestywnych formach orzeczenia oraz w użyciu prefiksów i sufiksów grzecznościowych). Poznają również formy skrótowe występujące w języku kolokwialnym oraz przyswoją sobie style wypowiedzi charakterystyczne dla kobiet i mężczyzn. Zdobędą kompetencje językowe pozwalające nie tylko na odnalezienie się w różnorakich sytuacjach życia codziennego, lecz również na formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej. Zapoznają się z podstawowymi zasadami etykiety japońskiej przejawiającymi się w języku, takich jak powściągliwość w wyrażaniu kategorycznych sądów, i unikanie stanowczych negacji. Opanują użycie partykuł emfatycznych i będą rozumieli ich znaczenie dla poprawnego odbioru przekazu językowego.