fbpx
Język japoński - praktyczna nauka języka cz. I-VI

Język japoński - praktyczna nauka języka cz. I-VI

mgr Joanna Pieronek-Saito

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom realiów życia codziennego Japończyków. Omówione zostaną zarówno elementy kultury duchowej jak i materialnej Japonii. Analizie poddane zostaną m.in. instytucja rodziny, etykieta i wzory zachowań ludzkich, religia, praca, edukacja, rozrywka, kultura kulinarna, sport, moda, specyficzne zasady higieny, domy (architektura i struktura urbanistyczna miast japońskich) i sztuka użytkowa,. Osobne miejsce zajmie także problematyka związana z relacjami pomiędzy kobietami i mężczyznami, i typowymi rolami społecznymi obecnymi w społeczeństwie japońskim. Studenci powinni nabyć podstawowych umiejętności interpersonalnych w międzykulturowej perspektywie, związanych z funkcjonowaniem w obrębie społeczeństwa japońskiego. Zajęcia są więc swoistym, antropologicznym przewodnikiem po Japonii. Materiał teoretyczny jest bogato ilustrowany materiałami wizualnymi i audiowizualnymi. Ponadto na każdych zajęciach zostaną studentom przestawione aktualne wiadomości dotyczące wydarzeń kulturalnych, sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej Japonii, w oparciu o serwisy informacyjne japońskiej telewizji publicznej NHK World.