Kompozycja tekstów

Kompozycja tekstów

dr Aneta Pierzchała-Suska

Kształcenie umiejętności konstrukcji tekstu naukowego (wiedza na temat różnych konwencji tekstów, gatunków). Wykorzystanie, poszukiwanie kontekstów interpretacyjnych. Tekst naukowy – formułowanie problemów badawczych , budowa przekazu spójnego semantycznie. Struktura tekstu - poprawne formułowanie przypisów, wykorzystanie cytatów, funkcja tytułów, tworzenie bibliografii.