fbpx
Komputerowe edytorstwo tekstów

Komputerowe edytorstwo tekstów

dr inż. Dorota Cendrowska

Studia stacjonarne: Podczas zajęć studenci poznają podstawy zasad typografii (rodzaj czcionek, zastosowanie określonych krojów). Poznają techniki składania różnych form dokumentów: od  prostych ulotek, broszur, po dłuższe prace charakteryzujące się określonymi elementami składowymi (prace inżynierskie, magisterskie) czy prezentacje multimedialne. Wszystkie omawiane zagadnienia ćwiczone są w praktyce z zastosowaniem najpopularniej używanego edytora jakim jest Microsoft Word i Microsoft Power Point.

Studia niestacjonarne: Celem ogólnym przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami używania komputera i wyrównaniem poziomu osób, które nie korzystały do tej pory na co dzień z komputera i Internetu. Podczas zajęć studenci mają nabyć umiejętności pozwalające na swobodne korzystanie z Internetu, tworzenie plików pakietu programów biurowych w stopniu pozwalającym na przygotowywanie prac zaliczeniowych na inne przedmioty, a także pracy dyplomowej.

Cele szczegółowe:

  1. Poznanie przez studentów budowy i zasad działania komputerów i podstaw działania Internetu.
  2. Poznanie przez studentów podstaw programów wchodzących w skład chmury Office 365
  3. Zapoznanie studentów z podstawami tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem CMS