Konwersatorium humanistyczne

Konwersatorium humanistyczne

Prof. dr hab. Zofia Sokolewicz

Wyprowadzane z nauki starożytnej rozumienie humanistyki sugeruje nam skupienie się na kulturowym wymiarze człowieczeństwa. Jest to rozległy obszar zagadnień, dlatego w b. r. ak. proponuję skoncentrować się na kulturze praw człowieka. Prawa człowieka należą do obszaru gorąco dyskutowanych roszczeń i wolności w całym zglobalizowanym świecie.

Problematyka praw człowieka w rozumieniu uniwersalnym styka się tu ze sprawą ich rozumienia i stosowania zależnie od lokalnego kontekstu. Dyskusyjne staje się wtedy nie tylko rozumienie człowieczeństwa, lecz także stosowane przez różne społeczności odmienne normy zachowania.

Przedmiotem dyskusji na seminarium, po koniecznym wstępie ogólnym, będzie stosowanie praw człowieka przez państwo i społeczeństwo Japonii. Gwarantem stosowania prac człowieka jest państwo, stąd konieczność nawiązania do polityki wewnętrznej danego państwa, a nie tylko do lokalnych interpretacji w wybranych obszarach stosowania praw człowieka: mniejszości narodowych, kobiet, dzieci, stosunku do kary śmierci etc. Możliwe są też inne jeszcze tematy, które wypłyną w czasie dyskusji seminaryjnych.

Pierwsze spotkanie będzie poświęcone refleksji nad humanistyką. Podstawa dyskusji: tekst Andrzeja Borowskiego, Humanistyka, czyli co i po co?, PAUza Akademicka 27.10.2013 nr 225, ISSN 1689-488x.