fbpx
Krytyczne myślenie

Krytyczne myślenie

dr Radosław Siedliński

Cel  zajęć jest dwojaki: 1) zapoznanie studentów ze sposobami stosowania technik twórczego myślenia w grupowym rozwiązywaniu problemów oraz 2) przygotowanie studentów do aktywnego udziału w pracy grupy kreatywnej. Zajęcia prezentują: podłoże teoretyczne wraz z ogólnymi zasadami planowania i przeprowadzania sesji kreatywnych, analizę zaprezentowanych technik twórczego myślenia, dynamikę funkcjonowania grupy kreatywnej. W pierwszej części (teoretyczno-przygotowawczej) zaprezentowane zostaną wybrane techniki twórczego rozwiązywania problemów. W części drugiej (warsztatowej) studenci będą mieli za zadanie zaplanować i przeprowadzić sesję twórczego rozwiązywania wybranego problemu przy zastosowaniu wybranej techniki.