fbpx
Kultura i tożsamość współczesnej Japonii

Kultura i tożsamość współczesnej Japonii

dr Yasuko Shibata

Celem niniejszych wykładów monograficznych jest krytyczne omówienie rozwoju współczesnego społeczeństwa japońskiego na przykładzie rozmaitych zjawisk kulturowych. Zajęcia stanowią próbę analizy różnych fenomenów kultury japońskiej poprzez uwzględnianie ich kontekstów: historycznego, społecznego i politycznego. Obszary naszego zainteresowania obejmują:

  • kulturę wolnego czasu
  • kulturę ciała
  • kulturę pokoleń
  • kulturę mniejszości społecznych
  • kulturę a katastrofę.

Na zajęciach zajmiemy się obliczem kulturowych tożsamości Japonii w kontekście globalizacji świata. Podstawą wykładów są narzędzia teoretyczne i metodologiczne z takich dziedzin jak: socjologia kultury, literaturoznawstwo oraz politologia. Zajęcia składają się z wykładu oraz dyskusji; ważnym elementem tych zajęć jest wkład własny uczestników; oczekuje się od uczestników ich własnej opinii na poruszone tematy oraz zdobycie przez nich umiejętności krytycznej obserwacji różnych aspektów dzisiejszej Japonii.

Oprócz obecności i udziału w dyskusji uczestnicy zobowiązani są oddać na zaliczenie pracę pisemną (ok. 3.000 słów) na wybrany przez studentkę/studenta temat z listy zaproponowanych zagadnień albo na dowolny temat po konsultacji z wykładowczynią.