fbpx
Kultura japońskiej codzienności cz. II

Kultura japońskiej codzienności cz. II

dr Piotr Milewski

Wykłady mają na celu prezentację wybranych zagadnień dotyczących kultury życia codziennego Japonii. Szczególny nacisk połozony zostanie na współczesną kulturę japońską. Pośród wybranych tematów omówione zostaną między innymi: położenie geograficzne oraz klimat i ich wpływ na kulturę, zwyczaje mieszkaniowe, infrastruktura transportowa, a także obyczaje, normy i wzory społeczne, sposoby wyrażania emocji w życiu codziennym oraz niektóre aspekty życia współczesnej rodziny. Osobne miejsce poświęcone zostanie tradycji kulinarnej, estetyce kuchni japońskiej i zwyczajom żywieniowym. Zaprezentowana zostanie ponadto kultura spędzania wolnego czasu. Uzupełnieniem wykładu będzie prezentacja bogatego materiału filmowego oraz zdjęciowego (ze zbiorów prowadzącego) związanego z jego tematyką. Wskazane zostaną również źródła informacji na temat Japonii oraz sposoby ich pozyskiwania.