fbpx
Kultura japońskiej codzienności cz. I

Kultura japońskiej codzienności cz. I

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka

Tematem wykładu jest kultura życia codziennego współczesnej Japonii ze szczególnym uwzględnieniem jest synkretycznej natury polegającej na harmonijnej koegzystencji różnorodnych wzorców zarówno rodzimych, jak i obcych, tradycji i nowoczesności.
Wśród wybranych tematów omówione zostaną obyczaje, normy i wzory społeczne określane mianem reigi sahō, sposoby wyrażania emocji w życiu codziennym, niektóre aspekty życia współczesnej rodziny, podział ról społecznych, pozycja i rola kobiety w społeczeństwie, ubiór i moda (kultura kawaii).

Osobne miejsce poświęcone zostanie tradycji kulinarnej, estetyce kuchni japońskiej i współczesnym zwyczajom żywieniowym. Zaprezentowana zostanie ponadto kultura spędzania wolnego czasu z jednej strony kultywująca tradycyjne formy rozrywki takie jak: ceremonia herbaty chanoyu, sztuka aranżacji kwiatów ikebana, kaligrafia shodō, ceremonia zapachów (kōdō), z drugiej zaś tworząca zupełnie nowe wzorce: współczesna i tradycyjna muzyka japońska (J-pop, enka), gry hazardowe pachinko, gry komputerowe, media i nowe formy przekazu.

Uzupełnieniem wykładu będzie prezentacja bogatego materiału filmowego związanego z jego tematyką.