fbpx
Literatura popularna Japonii

Literatura popularna Japonii

dr Aneta Pierzchała-Suska

Próba definicji i opisu zjawiska literatury popularnej. Zagadnienie konstrukcji tekstów – m.in. analiza schematów fabularnych, gatunków,  kreacji bohaterów, czasu i przestrzeni w tekstach literackich. Analizy utworów z kręgu japońskiej kultury popularnej w kontekście antropologicznym i semiologicznym – np. struktur mitu i baśni. Zagadnienie interpretacji dzieła w kontekście problematyki międzykulturowej, np. odbioru tekstów pochodzących z obcego kręgu kulturowego. Podstawowe informacje z zakresu historii współczesnej literatury japońskiej, budowanie kontekstów interpretacyjnych.