fbpx
Materialne dziedzictwo kultury Japonii

Materialne dziedzictwo kultury Japonii

mgr Urszula Mach-Bryson

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i problematyką związaną z materialnym dziedzictwem kulturowym Japonii, przedstawić jego bogactwo i zróżnicowanie, ukazać naturę i procesy wpływające na kształtowanie się japońskiej myśli estetycznej na konkretnych przykładach z różnych dziedzin artystycznych, jak również zapoznać studentów z wytworami Japońskiej kultury przez rząd japoński, jak i organizacje międzynarodowe, zaklasyfikowanymi jako ważny wkład Japonii w zachowywanie i wzbogacanie materialnej kultury światowej.