Narzędzia informatyczne w naukach o kulturze

Narzędzia informatyczne w naukach o kulturze

dr Adrian Zandberg

Studenci kulturoznawstwa będą w swojej przyszłej pracy - jako badacze i organizatorzy kultury - intensywnie wykorzystywać nowe technologie. Celem warsztatów jest zapoznanie się z technikami, które pozwolą - w oparciu o wolno dostępne narzędzia - na atrakcyjne przedstawienie treści w formach multimedialnych (serwisy internetowe, grafika komputerowa, montaż).

W trakcie zajęć przedstawione zostaną także narzędzia wspomagające przeprowadzanie kwerend archiwalno-bibliotecznych i digitalizację zasobów instytucji kultury. Studenci zapoznają się m.in. z językami HTML i PHP, podstawami wykorzystania baz danych na potrzeby internetu, a także oprogramowaniem Zotero, Omeka, GIMP, Inkscape, Avidemux i Lyx.