fbpx
Nowe kierunki w humanistyce

Nowe kierunki w humanistyce

dr Radosław Siedliński

Przedmiot ten pomyślany jest, jako uzupełniający i rozszerzający treści przekazywane w ramach zajęć o nazwie „Teoria Kultury”. Jednak w przeciwieństwie do niego porządek wykładu nie jest historyczny, lecz problemowy. Celem zajęć jest ukazanie słuchaczom bogactwa propozycji teoretycznych współczesnej refleksji nad kulturą, wypracowanych w ramach rozmaitych paradygmatów badawczych w ostatnich dekadach XX wieku. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na te koncepcje, które za sprawą swojej popularności aktywnie kształtują oblicze współczesnej humanistyki.