fbpx
Nowe zjawiska popkulturowe w Japonii

Nowe zjawiska popkulturowe w Japonii

dr Radosław Siedliński

W ramach tego przedmiotu słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z autorską refleksją nad dwoma obszarami, które wydają się szczególnie dynamicznie kształtować oblicze nowoczesnej popkultury Japonii – mangą (komiksem) oraz anime (filmem animowanym). W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną m.in. historia japońskiej animacji, analiza jej głównych nurtów, typologia bohaterów, przegląd twórczości wybranych reżyserów i rysowników. Oba zjawiska zostaną także osadzone w szerszym kontekście, wyznaczonym z jednej strony przez tradycyjną estetykę japońską, z drugiej zaś przez globalną cyrkulację treści kulturowych w warunkach powszechnego dostępu do Internetu.