fbpx
Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

dr hab. Ksenia Kakareko

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami prawa własności intelektualnej, zaznajomienie z podstawowymi pojęciami z tej dziedziny prawa, uświadomienie wagi poszanowania praw na dobrach niematerialnych. Szczególny nacisk położony jest na warunki korzystania z cudzej własności intelektualnej poprzez poprawne korzystanie z przepisów o dozwolonym użytku, prawa cytatu i naukę budowania przypisów i bibliografii.