fbpx
Praca w środowisku wielokulturowym (studia stacjonarne)

Praca w środowisku wielokulturowym (studia stacjonarne)

dr Aleksandra Skowron

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do pracy w środowisku wielokulturowym, z uwzględnieniem zagadnień globalizacji i relacji międzykulturowych, a ponadto wykształcenie specjalistów doradzających w kwestii nawiązywania stosunków i budowania trwałych relacji współpracy z firmami zagranicznymi, szczególnie japońskimi. Zajęcia obejmują zarówno część teoretyczną, niezbędną do wykorzystania w warunkach realnych, jak i praktyczną. Część teoretyczna ma na celu uświadomić uczestnikom złożoność problemów i wyzwań związanych z pracą w środowisku wielokulturowym, w tym względzie omówione zostaną kluczowe wartości, strategie hermeneutyczne i techniki argumentacji charakterystyczne dla kultur Wschodu, szczególnie japońskiej, jak i te typowe dla kultur Zachodu. Uwzględniona zostanie odmienna symbolika uczuciowa i mowa ciała. W części praktycznej uwzględnione zostają wybrane case study, relacje (np. zaproszonych na zajęcia gości), jak i symulacje potencjalnych problemów i strategii wypracowania możliwych rozwiązań.