fbpx
Proseminarium licencjackie

Proseminarium licencjackie

Prowadzący: dr Jakub Karpoluk, dr Radosław Siedliński

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej, w tym: umiejętność stawiania pytań, dobór i krytyczna analiza źródeł, dobór literatury - w tym umiejętność czytania tekstów naukowych, nadawanie pracy odpowiedniej struktury, wyciąganie wniosków z zebranych informacji. Uczestnicy zajmują się także krytyczną lekturą tekstów naukowych,  zaproponowanych przez prowadzących.