fbpx
Seminarium kierunkowe

Seminarium kierunkowe

prof. dr hab. Jerzy Wasilewski

Seminarium służy rozwijaniu umiejętności wnikliwej lektury tekstu akademickiego, zwłaszcza obcojęzycznego (w praktyce – w języku angielskim). Do wspólnej pracy wybierane będą fragmenty nowszych publikacji antropologicznych/kulturoznawczych, interesujące dla całej grupy studenckiej. Teksty te będą kolejno tłumaczone (w rozdzielonych  pomiędzy wszystkich uczestników fragmentach), a adekwatność przekładu będzie wspólnie analizowana i oceniana, tak by w efekcie uzyskać maksymalnie poprawny tekst; dalszym krokiem będzie dyskutowanie zarówno nad jego merytoryczną zawartością, jak i nad stroną językową – najpierw po polsku, potem po angielsku. Będziemy też ćwiczyć się w precyzji językowej i lapidarności, formułując pisemne rekapitulacje (różnej długości) tekstu źródłowego i tłumacząc je na angielski. Studenci zapoznają się dzięki temu z różnymi stylami akademickiego pisarstwa, z podstawową terminologią anglojęzycznej humanistyki, a także z podstawami warsztatu tłumacza.