fbpx
Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie

Prowadzący na studiach niestacjonarnych: prof. dr hab. Lech Mróz

Prowadzący na studiach stacjonarnych: dr Aneta Pierzchała-Suska, dr Jakub Karpoluk, dr Radosław Siedliński

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej, w tym: umiejętność stawiania pytań, dobór i krytyczna analiza źródeł, dobór literatury - w tym umiejętność czytania tekstów naukowych, nadawanie pracy odpowiedniej struktury, wyciąganie wniosków z zebranych informacji. Uczestnicy zajmują się także krytyczną lekturą tekstów naukowych,  zaproponowanych przez prowadzących.