fbpx
Warsztaty antropologii audiowizualnej

Warsztaty antropologii audiowizualnej

dr Thuy Duong Dang

Zajęcia łączą formę ćwiczeń i warsztatów praktycznych, podczas których studenci poznają praktyczne metody wykonywania, montażu i prezentacji zdjęć, nagrań audio i krótkich filmów. Praktyczne umiejętności uzupełnia teoria z zakresu antropologii kulturowej, która wyjaśnia, jaką rolę w badaniach naukowych i w kulturze pełnią wizualne media i nowe technologie. Zajęcia podzieloną będą na segmenty poświęcone kolejno: fotografii, nagraniom dźwięku, przygotowaniu profesjonalnej publikacji w albumach i w ramach ekspozycji wystawienniczych.
Każdy segment będzie składać się z wprowadzenia – prezentacji najciekawszych dzieł przy wykorzystaniu danej technologii z omówieniem sposobów ich wykonania, przeszkolenia w zakresie posługiwania się technologią, a także warsztatowym udoskonalaniem prac studentów.
Podczas trwania kursu studenci będą zbierać i edytować audiowizualne materiały na zbiorczy temat „dalekowschodnie ślady w Warszawie”, a zaliczeniem będzie prezentacja udoskonalonych w trakcie zajęć warsztatowych pod okiem prowadzących. Do przygotowania prac zostaną użyte podstawowe powszechnie dostępne urządzenia oraz darmowe programy znajdujące się w wolnym dostępie.