fbpx
Warsztaty negocjacyjne

Warsztaty negocjacyjne

dr Aleksandra Skowron

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z problematyką negocjacji z partnerami japońskimi i przygotowanie ich do udziału w takich negocjacjach, zarówno dwustronnych (strona polska i strona japońska), jak i wielostronnych, w których jednym z partnerów jest strona japońska. W tym względzie po omówieniu podstawowych zagadnień związanych z teorią prowadzenia negocjacji (w pracy i w biznesie) przedstawione zostaną kluczowe czynniki kulturowe warunkujące ten proces z partnerem/partnerami japońskimi. Następnie przeanalizowane zostaną wybrane przykłady negocjacji z udziałem strony japońskiej, co pozwoli uczestnikom dostrzec w praktyce znaczenie czynników uwarunkowanych kulturowo w procesie negocjacji. Zajęcia uwzględniają też przeprowadzone pod kierunkiem osoby prowadzącej symulacje negocjacji z partnerem/partnerami japońskimi.