fbpx
Warsztaty pisarskie

Warsztaty pisarskie

dr Aneta Pierzchała-Suska

Warsztaty przygotowujące do tworzenia różnych typów i form wypowiedzi (pisemnej i ustnej). Uruchamiają myślenie o tekście w perspektywie  konwencji literackich, gatunków i kodów językowych. Wskazują na specyfikę tekstu naukowego. Warsztaty poświęcone są zagadnieniu komunikatu i komunikacji – w kontekście zagadnienia funkcji językowych. Rozwijają praktyczne umiejętności – tworzenia spójnego tekstu.