fbpx
Wprowadzenie do języka koreańskiego

Wprowadzenie do języka koreańskiego

mgr Karolina Mackiewicz

Zajęcia mają na celu przedstawić studentom podstawy języka koreańskiego. Na zajęciach studenci poznają alfabet koreański hangul oraz uczą się wyrażać podstawowe myśli i uczucia z użyciem oficjalnego poziomu grzeczności. Dowiadują się o honoryfikatywności w języku koreańskim i mają możliwość doświadczenia podobieństw między językiem koreańskim i japońskim, wynikających w dużej mierze z faktu przynależenia do wschodnioazjatyckiego kręgu pisma chińskiego.