fbpx
Wprowadzenie do kulturoznawstwa cz. I i II

Wprowadzenie do kulturoznawstwa cz. I i II

prof. dr hab. Anna Malewska-Szałygin

Wykład (z prezentacją ppt) jest przeglądem kierunków, szkół, teorii opisujących i objaśniających różnorodność kultur. Zajęcia zapoznają studentów z podejściami funkcjonującymi w naukach o kulturze, a w szczególności w antropologii kulturowej od końca XIX wieku do połowy XX w (semestr I). Wykład, informując o badaniach terenowych, założeniach teoretycznych, stosowanych pojęciach i ważniejszych publikacjach badaczy konstruuje szeroką ramę teoretyczną wyznaczającą horyzont badań nad różnorodnością kulturową.
Semestr II (studia stacjonarne): Kontynuacja wykładu (z prezentacją ppt) będącego przeglądem kierunków, szkół, teorii opisujących i objaśniających różnorodność kultur. Zajęcia zapoznają studentów z podejściami funkcjonującymi w naukach o kulturze, a w szczególności w antropologii kulturowej od połowy XX wieku do początku XXI (semestr II).