fbpx
Wprowadzenie do kultury popularnej Japonii

Wprowadzenie do kultury popularnej Japonii

dr Jakub Karpoluk

Zajęcia są wprowadzeniem do problematyki związanej ze znaczeniem i funkcjonowaniem kultury popularnej w społeczeństwie japońskim, od czasów nowożytnych do współczesności. W trakcie zajęć zostanie podjęta próba określenia specyficznych cech japońskiej kultury popularnej oraz diagnoza jej globalnego sukcesu. Program obejmuje analizę klasycznych gatunków japońskich sztuk widowiskowych: nō, kabuki i bunraku, następnie gatunków teatralnych, które pojawiły się wraz z XX wiecznymi przemianami kultury japońskiej: teatru shingeki („nowej dramaturgii”), teatru awangardowego oraz tańca butō.

W zarysie zostaną także przedstawione gatunki tradycyjnej ale i rozrywkowej muzyki japońskiej a także sumo – tradycyjny sport Japonii. Następnie w zarysie zostanie przedstawiona historia kinematografii japońskiej, poczynając od filmu tzw. niemego, po współczesny, wraz z omówieniem specyfiki filmu fabularnego i dokumentalnego. Kolejnymi tematami będą filmy anime, komiksy manga oraz telewizja.

Przedstawiona zostanie także problematyka związana z procesami dynamicznej wymiany treści i form w obrębie globalnej kultury popularnej. Zajęcia są bogato ilustrowane materiałami audiowizualnymi.