fbpx
Wprowadzenie do wiedzy o teatrze

Wprowadzenie do wiedzy o teatrze

mgr Dorota Ogrodzka

Zajęcia są próbą krytycznego, wyrastającego z wrażliwości antropologicznej namysłu nad pojęciami teatru i dramatu, a także nad kategoriami z nimi związanymi, takimi jak postać, aktor, przedstawienie czy przestrzeń sceniczna. Celem kursu jest wskazanie i zrewidowanie nawyków myślowych związanych w znacznej mierze z funkcjonowaniem zachodniego teatru mieszczańskiego oraz zobaczenia zjawiska „teatru” w perspektywie międzykulturowej. W czasie wzbogaconych o materiał audiowizualny spotkań studenci poznają również wybrane praktyki teatralne i dramatyczne alternatywne wobec współczesnych praktyk zachodnich. Poddają refleksji możliwe sposoby funkcjonowania teatru i dramatu oraz ich potencjalnych odpowiedników w rozmaitych kulturach – ze szczególnym uwzględnieniem kultur azjatyckich.