fbpx
Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja na studia licencjackie w roku akademickim 2023/2024 rozpocznie się 4 maja 2023 roku.

Kandydaci, którzy na maturze zdali język polski (lub ojczysty - w przypadku obcokrajowców) oraz język obcy nowożytny są przyjmowani bez egzaminu wstępnego według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Rekrutacja "krok po kroku"

  1. Rejestracja on-line (od 4 maja)
  2. Dostarczenie dokumentów
  3. Kwalifikacja na studia
  4. Kontrakt

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
  • świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza. W przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, zobowiązany jest dostarczyć również tłumaczenie na jęz. polski lub angielski w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy są wymagane)*
  • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line niezbędne do otrzymania legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci, którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.

UWAGA: 

Obcokrajowcy muszą posiadać co najmniej certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 w innym przypadku będzie przeprowadzana rozmowa przez Skype oraz dostarczyć kopię/skan dokumentu tożsamości, np. paszportu.

* Nostryfikacji świadectw dokonuje się w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Z procedury nostryfikacji zwolnione są osoby, które posiadają dyplomy wystawione przez kraje UE, OECD, EFTA oraz kraje, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia.

Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Ukrainy i Białorusi. 

3. Kwalifikacja na studia

W ciągu dwóch tygodni od momentu, gdy złożysz u nas komplet wymaganych dokumentów otrzymasz na maila podanego w portalu rekrutacyjnym, decyzję Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu na studia.

4. Kontrakt

W przeciągu dwóch tygodni od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś wpłacić pierwszą ratę czesnego oraz podpisać kontrakt z uczelnią.

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK. PODGLĄD

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą lub w formie skanu.

Wpłaty dokonujemy na indywidualny numer konta, widoczny na profilu rekrutacyjnym.

Obcokrajowcy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

 

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj nas z wyprzedzeniem.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

National transfers
Account number: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Foreign transfers
Account number PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

 

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.