Ogłoszenia - przewody doktorskie

Ogłoszenia - przewody doktorskie

     

     Zawiadomienie o obronie doktorskiej Pana mgr Wojciecha
     Jarmulskiego

       Przewodnicząca Rady Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji
       Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zawiadamia
       o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Jarmulskiego

          Tytuł rozprawy: “Machine learning method for training survival models with applications in medicine”

          Promotor: Dr hab. Alicja Wieczorkowska, prof. ucz.
          Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych

          Recenzenci:
          1. Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, Uniwersytet Warszawski
          2. Dr hab. inz. Ryszard Klempous, Politechnika Wroctawska

          Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu:
          2 czerwca 2022 r., o godzinie 11:00 w Sali Senatu 
          (nr 337, budynek B) w siedzibie Uczelni

          Z treścią rozprawy można zapoznać się w czytelni Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
          Recenzje dostępne są na stronie internetowej: http://www.pja.edu.pl/recenzje-rozpraw-doktorskich

 

    Zawiadomienie o obronie doktorskiej Pana mgr. Filipa Sendala

      Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny  Wydziału Sztuki Nowych Mediów
      Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
      zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Sendala

          Tytuł rozprawy: “Tożsamość. Obraz wyizolowanego człowieka we współczesnym świecie
          i jego zmienność w reakcji na otaczającą go rzeczywistość”

          Promotor: dr hab. Beata Cedrzyńska,
          Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych

          Recenzenci:
          1. Prof. Anna Bem-Borucka, ASP Gdańsk
          2. Prof. ASP Magdalena Hanysz-Stefańska, ASP Gdańsk

          Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu:
          6 maja 2022 r., o godzinie 13:00 w sali A1 w siedzibie Uczelni.

          Z treścią rozprawy można zapoznać się w czytelni Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
          Recenzje dostępne są na stronie internetowej: http://www.pja.edu.pl/recenzje-rozpraw-doktorskich     Zawiadomienie o obronie doktorskiej Pana mgr. Mateusza Szewczyka

       Rada Naukowa Dyscypliny Sztuki Plastyczne
       i  Konserwacja Dzieł Sztuki Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
       zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Szewczyka

          Tytuł rozprawy: “ nestor_2.0. Projekt języka wizualnego materiałów komunikacyjnych z zakresu technologii
          cyfrowych dla użytkowników senioralnych”

          Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Myjak
          Akademia Sztuk Pięknych, Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych

          Recenzenci:
          1. prof. ASP dr hab. Adam Kamiński
          2. prof. AS dr hab. Michał Kacperczyk

          Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu:
          28 kwietnia 2022 r., o godzinie 12:00 w sali A1 w siedzibie Uczelni.

          Z treścią rozprawy można zapoznać się w czytelni Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
          Recenzje dostępne są na stronie internetowej: http://www.pja.edu.pl/recenzje-rozpraw-doktorskich

     

     Zawiadomienie o obronie doktorskiej Pana mgr Pavla Savova

       Przewodnicząca Rady Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji
       Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zawiadamia
       o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Pavla Savova

          Tytuł rozprawy: “ Measuring the Novelty of Scientific Papers ”
          Promotor: Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, prof. ucz. 
          Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych

          Promotor pomocniczy: Dr inz. Radostaw Nielek, prof. ucz.
          Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych

          Recenzenci:
          1. Prof. dr hab. inz. Aleksander Byrski, Akademia Górniczo-Hutnicza
          2. Prof. lana Atanassova, Université de Bourgogne Franche-Comté
          3. Prof. dr hab. Dominik Slezak, Uniwersytet Warszawski

          Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu:
          18 maja 2022 r., o godzinie 11:30 w Sali Senatu (nr 337, budynek B) w siedzibie Uczelni

          Z treścią rozprawy można zapoznać się w czytelni Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
          Recenzje dostępne są na stronie internetowej: http://www.pja.edu.pl/recenzje-rozpraw-doktorskich