fbpx
Potwierdzenie efektów uczenia się

Potwierdzenie efektów uczenia się

Potwierdzenie efektów uczenia się to proces pozwalający na zaliczenie poszczególnych przedmiotów z programu studiów na podstawie doświadczenia, wiedzy zdobytych poza tradycyjnym systemem kształcenia akademickiego, np. poprzez certyfikowane kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe.

 

Osoba przyjęta na studia będzie miała możliwość skrócenia czasu odbywanych studiów poprzez zaliczenie części przedmiotów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 

Procedura potwierdzenia efektów uczenia się pozwala na zrekrutowanie się kandydatom posiadającym:

- świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego - na studia pierwszego stopnia;

- kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji - na studia pierwszego stopnia;

- kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - na studia drugiego stopnia; 

- kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - na studia drugiego stopnia.

 

Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się znajduje się w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej w dziale regulaminy - https://pja.edu.pl/bip